Scroll to see more

Personal Development

3 min read – Personal Development

Dei usynlege komplimenta

Har du nokon gong lagt merke til kor mange usynlege kompliment du får i løpet av ein dag? Det er kanskje fleire enn du veit. Eg trur vi gjev kvarandre kompliment på små, kviskrande måtar heile tida. I arbeidsdagen, på fritida, med familie og vennar.

3 min read – Everyday hacks, Personal Development

Notatboken min

Arbeidsdagen har en tendens til å starte rolig for så å fylles av ting som skal følges opp. Denne luken ser på hvordan jeg bruker notatboken min og hvilken litteratur jeg har tatt inspirasjon fra.

7 min read – Personal Development

Selvutvikling på 1-2-3: 3) Hvordan jobbe med selvutvikling?

Du kjenner dine styrker og du har satt en ønsket retning for din personlige utvikling. Hvordan jobber du da med dette? Med meg selv som eksempel legger jeg frem noen generelle læringspunkter samt subjektive erfaringer.

4 min read – Development, Personal Development

Hvordan håndtere kontekstbytting som en utvikler

I arbeidslivet er man nødt til å skifte oppmerksomheten mellom å programmere på ulike oppgaver, sitte i møter, eller håndtere input fra kolleger.

4 min read – Personal Development

Selvutvikling på 1-2-3: 2) Pendelmodellen – sett retning for din personlige utvikling

Hvordan kan du sette retning for din personlige utvikling? Med bakgrunn i mine egne styrker introduserer jeg en pendelmodell. Denne modellen og mine eksempler viser en fremgangsmåte for å velge hvordan man ønsker å utvikle seg.

7 min read – Personal Development

Då gruppearbeidet vart digitalt

Vi hadde aldri møtt kvarandre før, og no sat vi her. Det var våren 2021, Trondheim var kald og grå, og koronapandemien var i full sving. Prosjektet var det største vi hadde hatt til no. Og det var heildigitalt.

4 min read – Soft skills, Personal Development

Are you the bad apple?

When was the last time you evaluated how your mood, a given day, affected your fellow team members? When was the last time you started doubting yourself because someone on your team had a sloppy, yet negative comment about you? Regardless of how competent and skilled your team members are, there is still a chance that only a single person could destroy the productivity of the group - or "spoil the barrel". This article is about some types of people you might work with, that drive the entire group nuts, and the power of individuals to destroy the team dynamics.

3 min read – Development, Personal Development

Hva kan erfarne utviklere lære fra nye utviklere?

Har erfarne utviklere noe å lære av nye, eller er det kun de nye som skal lytte og lære av de eldre?

5 min read – Personal Development

Selvutvikling på 1-2-3: 1) Hva er du god til og hvordan kan du finne ut av det?

Hva er du god til? Hvordan kan du finne ut av det? I denne artikkelen bruker jeg meg selv som eksempel, og viser verktøyene kjernekvadranten og Joharis vindu for å detaljere en fremgangsmåte for å finne styrker.

4 min read – UX, Design, Personal Development

Facilitation: What’s your style?

Taking on the multifaceted role of facilitator can be intimidating. Get started by playing to your strengths.

Sign up for our newsletter

Get every day's articles delivered to your inbox.

Join in the holiday cheer and count down to Christmas with us!

I would like updates:
Your email will only be used for these advent calendar updates during the holiday season. They will never be sold or shared with third parties.