Scroll to see more

Personal Development

4 min read – Soft skills, Personal Development

Vekk din indre nysgjerrighet!

Hva om du bare spurte det ene lille spørsmålet som kunne endre alt? Tenk på de øyeblikkene da et barns uendelige «hvorfor det» får oss til å stoppe opp og tenke. Det er denne barnslige, ubegrensede nysgjerrigheten som har drevet oss mennesker fremover. Vår medfødte nysgjerrighet, som ofte blir dempet i voksen alder, er en nøkkel til læring, innovasjon og personlig vekst. La oss undersøke hvordan vi kan gjenoppvekke og komme oss litt nærmere denne viktige egenskapen.

4 min read – Soft skills, Personal Development

Awaken your inner curiosity!

What if you just asked that one little question that could change everything? Think about those moments when a child's endless 'why' makes us pause and reflect. It is this childlike, boundless curiosity that has propelled humanity forward. Our innate curiosity, often subdued in adulthood, is a key to learning, innovation, and personal growth. Let's explore how we can reawaken and get a little closer to this vital trait.

8 min read – Soft skills, Personal Development

Retrobank del 3 - Fokus på personlig utvikling

Retroene du får presentert her har fokus på personlig utvikling. De to første er ganske lavterskel og enkle å gjennomføre, mens de siste to går mer i dybden og lar dere bli godt kjent som et team.

3 min read – Soft skills, Personal Development

Retrobank del 2 - Korte, gode og uformelle retroer hvor man kun trenger tankene og følelsene sine

Synes du retroer ofte tar for lang tid? I denne artikkelen får du den enkleste formen for retro du kan kjøre som både er raske å gjennomføre og som ikke krever noe utstyr. Her trenger du bare deg selv, teamet, tankene og følelsene dine.

3 min read – Personal Development

Slik blir nyttårsforsettene dine til gode vaner som varer

Veldig mange gir opp nyttårsforsettene sine allerede i januar, men hva er det egentlig som gjør dem så vanskelig å holde? Her får du konkrete tips til hva du bør gjøre for å lykkes bedre neste år, uansett om du vil forbedre deg på noe i jobbsammenheng, eller på privaten.

4 min read – Soft skills, Personal Development

Hvorfor stress? Et tips for å få litt mer kontroll

Vi føler oss alle stresset til tider, og periodisk stress kan være nyttig for vår handlingskraft 💪, men stress over lengre perioder kan være farlig. Her vil du få et tips som kan bidra til å redusere stress i tider når du føler deg overveldet av mange tanker, noe som fører til at du mister handlingskraft fordi du føler at du har så mye å gjøre, men så lite kontroll, og tankene bare strømmer på 🤯

6 min read – Soft skills, Personal Development

Retrobank del 1 - En artig vri på den tradisjonelle malen

Du har kanskje hørt om det velkjente start, stopp og fortsett formatet på retroer? Her kommer tre stykk som gir deg en artig vri på den tradisjonelle malen! Denne serien gir deg totalt 9 forslag til retrospektiver kategorisert etter type og formål. Dette er del 1 av 3 av serien.

3 min read – Personal Development

Dei usynlege komplimenta

Har du nokon gong lagt merke til kor mange usynlege kompliment du får i løpet av ein dag? Det er kanskje fleire enn du veit. Eg trur vi gjev kvarandre kompliment på små, kviskrande måtar heile tida. I arbeidsdagen, på fritida, med familie og vennar.

3 min read – Everyday hacks, Personal Development

Notatboken min

Arbeidsdagen har en tendens til å starte rolig for så å fylles av ting som skal følges opp. Denne luken ser på hvordan jeg bruker notatboken min og hvilken litteratur jeg har tatt inspirasjon fra.

7 min read – Personal Development

Selvutvikling på 1-2-3: 3) Hvordan jobbe med selvutvikling?

Du kjenner dine styrker og du har satt en ønsket retning for din personlige utvikling. Hvordan jobber du da med dette? Med meg selv som eksempel legger jeg frem noen generelle læringspunkter samt subjektive erfaringer.

4 min read – Development, Personal Development

Hvordan håndtere kontekstbytting som en utvikler

I arbeidslivet er man nødt til å skifte oppmerksomheten mellom å programmere på ulike oppgaver, sitte i møter, eller håndtere input fra kolleger.

4 min read – Personal Development

Selvutvikling på 1-2-3: 2) Pendelmodellen – sett retning for din personlige utvikling

Hvordan kan du sette retning for din personlige utvikling? Med bakgrunn i mine egne styrker introduserer jeg en pendelmodell. Denne modellen og mine eksempler viser en fremgangsmåte for å velge hvordan man ønsker å utvikle seg.

7 min read – Personal Development

Då gruppearbeidet vart digitalt

Vi hadde aldri møtt kvarandre før, og no sat vi her. Det var våren 2021, Trondheim var kald og grå, og koronapandemien var i full sving. Prosjektet var det største vi hadde hatt til no. Og det var heildigitalt.

4 min read – Soft skills, Personal Development

Are you the bad apple?

When was the last time you evaluated how your mood, a given day, affected your fellow team members? When was the last time you started doubting yourself because someone on your team had a sloppy, yet negative comment about you? Regardless of how competent and skilled your team members are, there is still a chance that only a single person could destroy the productivity of the group - or "spoil the barrel". This article is about some types of people you might work with, that drive the entire group nuts, and the power of individuals to destroy the team dynamics.

3 min read – Development, Personal Development

Hva kan erfarne utviklere lære fra nye utviklere?

Har erfarne utviklere noe å lære av nye, eller er det kun de nye som skal lytte og lære av de eldre?

5 min read – Personal Development

Selvutvikling på 1-2-3: 1) Hva er du god til og hvordan kan du finne ut av det?

Hva er du god til? Hvordan kan du finne ut av det? I denne artikkelen bruker jeg meg selv som eksempel, og viser verktøyene kjernekvadranten og Joharis vindu for å detaljere en fremgangsmåte for å finne styrker.

4 min read – UX, Design, Personal Development

Facilitation: What’s your style?

Taking on the multifaceted role of facilitator can be intimidating. Get started by playing to your strengths.