24-Dec

Soft skills, Personal Development

Vekk din indre nysgjerrighet!

Hva om du bare spurte det ene lille spørsmålet som kunne endre alt? Tenk på de øyeblikkene da et barns uendelige «hvorfor det» får oss til å stoppe opp og tenke. Det er denne barnslige, ubegrensede nysgjerrigheten som har drevet oss mennesker fremover. Vår medfødte nysgjerrighet, som ofte blir dempet i voksen alder, er en nøkkel til læring, innovasjon og personlig vekst. La oss undersøke hvordan vi kan gjenoppvekke og komme oss litt nærmere denne viktige egenskapen.

4 min read

·

By Irnis Besirovic

·

December 24, 2023

I et liv preget av rutiner og faste mønstre, finnes det noe spesielt som venter på å bli oppdaget, din egen nysgjerrighet. Da vi var yngre, var vi ofte mer nysgjerrige enn vi er nå. Det er vanlig å høre barn stille spørsmålet «hvorfor det» oftere enn voksne. Barn sin evne til å undre seg over alt mulig, spørre spørsmål og grave både på passende og upassende tidspunkt illustrerer deres naturlige nysgjerrighet. Ettersom vi utvikler oss, opparbeider vi mer kunnskap og ferdigheter og kan derfor ta ting mer for gitt. Dette kan føre til at vår nysgjerrighet i visse områder reduseres. Samtidig så er det ikke nødvendigvis at nysgjerrighet avtar med alder, men at dens natur og fokus kan endre seg. Mange fortsetter å utforske, lære og vokse på nye og spennende måter gjennom hele livet.

Det er viktig at vi har balanse mellom det vi tar for gitt og det vi ikke tar for gitt av kunnskap. Men har du tenkt på hvor viktig nysgjerrighet er for læring? Å være nysgjerrig er en sterk motivasjonskraft for å lære noe nytt. Det er på tide at vi igjen vekker vår nysgjerrighet og tør å trå utenfor komfortsonen.

"I have no special talents. I am only passionately curious. "

- Albert Einstein

Utforsking av nysgjerrighetens innvirkning

Det er velkjent at nysgjerrighet ofte anses som en avgjørende faktor for suksess i næringslivet. Eric Schmidt, tidligere CEO i Google påpekte at Google er bygget på spørsmål, ikke svar. Selv om betydningen av nysgjerrighet er anerkjent, tyder det på at mange selskaper sliter med å dyrke nysgjerrighet blant sine ansatte.

Nysgjerrighet utvikler seg og endres gjennom livets forskjellige faser. Mens barn ofte viser en grenseløs nysgjerrighet og engasjerer seg i et bredt spekter uten faste grenser, blir voksne sin nysgjerrighet mer målrettet og fokusert. Voksne konsentrere seg ofte om spesifikke områder relatert til karriere, personlige interesser, eller praktiske behov. Dette reflektere tilpasningene vi gjør basert på vår begrensede tid og energi.

I vårt daglige liv bygger vi opp erfaring og kunnskap som ofte fører til automatiske valg, som den automatikken når vi skal hjem fra jobb. Samfunnet og menneskene vi omgås med former vår oppfatning av hva som er «normalt». Vi gjenspeiler ofte de personene vi er sammen med, noe som kan føre til at vi tar ting for gitt og dette kan igjen dempe vår nysgjerrighet. Den økte erfaringen og kunnskapen kan føre til at voksne stiller færre spørsmål om kjente emner. Likevel kan denne økte kunnskapen også føre til dypere og mer sofistikerte former for nysgjerrighet. Samtidig kan denne kunnskapen hindre oss i å utforske utover det vi allerede vet, noe som kan redusere vår nysgjerrighet. I en verden som stadig er i endring, er det imidlertid viktig å fortsette å utforske disse emnene.

Bli litt mer nysgjerrig i hverdagen

For å gjenoppvekke din indre nysgjerrighet er det viktig å stille flere spørsmål og ikke ta alt for gitt. Nysgjerrighet utfordrer oss til å tenke nytt og lære mer. Nysgjerrighet er ikke bare nøkkelen til personlig vekst, men også til innovasjon og forståelse i næringslivet. Her er noen nøkkelfaktorer for å øke din nysgjerrighet:

  • Still spørsmål
  • Utforsk og oppdag sammen med andre
  • Reflekter sammen med andre
  • Vær åpen for svar du ikke har tenkt på
  • Vær åpen for å endre retning underveis

Ta med deg nysgjerrigheten overalt

Neste gang du står ovenfor et problem oppfordrer jeg deg til å vekke din indre nysgjerrighet. Still flere spørsmål og utfordre det opplagte. Enten du er på jobb og støter på noe du ikke forstår eller du er hjemme og møter på et problem, som for eksempel at noe slutter å fungere, prøv å fiks det selv. Det verste som kan skje er at du får til det du ønsker eller at situasjonen forblir uendret. Men oftest vil din nysgjerrighet belønnes med ny kunnskap, bringe deg et skritt nærmere mål, eller hjelpe deg å oppnå det du ønsker. Nysgjerrighet er nøkkelen til vekst og oppdagelse.

Så vær litt mer nysgjerrig ❤️