11-Dec

Personal Development

Selvutvikling på 1-2-3: 2) Pendelmodellen – sett retning for din personlige utvikling

Hvordan kan du sette retning for din personlige utvikling? Med bakgrunn i mine egne styrker introduserer jeg en pendelmodell. Denne modellen og mine eksempler viser en fremgangsmåte for å velge hvordan man ønsker å utvikle seg.

4 min read

·

By Jarle Svendsrud

·

December 11, 2021

Hei der! Mitt navn er Jarle og jeg har vært i Bekk siden januar 2013. De siste årene har jeg hatt et stadig større fokus på folk og coaching. Jeg brenner for å lykkes og hjelpe andre å lykkes. I denne artikkelserien på tre deler, «Selvutvikling på 1-2-3», ønsker jeg å dele erfaringer, modeller og verktøy som jeg har hatt mye nytte av. Både for min egen del, men også for å coache andre. Dette er den andre av tre artikler i serien. Har du ikke lest den første? Da anbefaler jeg deg å starte med denne lenken.

«I 2021 skal jeg høre mer på meg selv og ikke ta så mye hensyn til hva andre sier». Nyttårsforsettet fikk umiddelbart en reaksjon fra min samboer: «Det synes jeg er en utrolig dårlig ide!». Hun og jeg er ganske forskjellige: Hun er svært opptatt av å la andre komme til, og synes ofte at jeg kan ta for mye plass. Med bakgrunn i min målsetning om å jobbe med arroganse, hvordan ble det slik at jeg skulle høre mer på meg selv og mindre på andre? Er ikke det feil retning?

Det er ingen objektiv fasit for hvordan vi skal være som mennesker. Heldigvis! Det fine med dette er at vi selv kan bestemme målene våre. I min erfaring ligger disse målene nær styrkene våre. Vi liker det vi er gode på, naturlig nok. Med bakgrunn i en ferdig utfylt kjernekvadrant kan vi ta ytterpunktene (overslaget til styrken og allergien) og definere utfallsrommet. La oss se tilbake på eksempelet mitt fra første artikkel:

Kjernekvadranten med selvtillit som eksempel på styrke.
Kjernekvadranten med selvtillit som eksempel på styrke.

Jeg ønsker å jobbe med arrogansen, men beholde selvtilliten. Selvtillit og ydmykhet er komplementært motsatte styrker. Overslagene er henholdsvis arroganse og usynlighet. Mulighetsrommet kan derfor grovt defineres til å være avgrenset av disse overslagene: Selvtillit kan ikke «gå forbi» arroganse, og du kan ikke bli mer ydmyk enn at du er helt usynlig.

En modell som viser overslag og allergi som definerer et mulighetsrom
Overslag og allergi definerer mulighetsrommet

Jeg ønsker å beholde selvtilliten, den identifiserte styrken. Derfor vet jeg at fasit vil ligge nærmere arroganse enn usynlighet. Jeg vet dog også at overslaget mitt gjør at jeg befinner meg for nærme arroganse og må forsøke å gjøre en korrigering i retning usynlighet. Det er lettere sagt enn gjort å bestemme seg for nøyaktig hvor man skal lande. La meg bruke en pendel for å visualisere hvor jeg er og hvor jeg vil:

Pendelmodellen viser utgangspunktet og ønsket utvikling
Pendelmodellen viser utgangspunktet og ønsket utvikling

I min erfaring er en god fremgangsmåte å la pendelen svinge et godt stykke forbi fasit (ønsket utviklingsområde) i retning av det andre ytterpunktet. Hypotesen er at du kan gjøre dette bevisst frem og tilbake og over tid få mindre og mindre utslag slik at din adferd konvergerer mot ønsket fasit:

Pendelmodellen viser hypotesen om konvergens over tid mot ønsket utvikling.
Pendelmodellen viser hypotesen om konvergens over tid mot ønsket utvikling.

Det som er fascinerende med dette er at vi med vilje ønsker å gå mot den allergien vi har for å få til dette. Vi må være nysgjerrige på de som har komplementerende styrker og kanskje spesielt overslagene deres. Fordi dette ikke faller oss naturlig må vi mer eller mindre herme etter dem. For min del var det å aktivt ta lite plass noe jeg hadde fint lite erfaring med. For andre er det «second nature». Ved å observere og diskutere med dem og få innsikt i hvordan de fungerer, kan jeg øve på det samme. Vi kan snu rundt på det og se for oss hvordan en svært ydmyk person plutselig skal lære seg å ta mye plass. Det kommer ikke naturlig. Fordi dette er så uvant for oss blir nødvendigvis også de initielle utslagene store. Jeg mener at vi må øve på dette i reelle situasjoner, ikke bare rollespill. «Teste i prod» for de som kjenner IT-verden.

Bakgrunnen for mitt nyttårsforsett som beskrevet innledningsvis var en rekke situasjoner hvor jeg aktivt hadde gått inn for å gi andre plass, hvor jeg i etterpåklokskap angret på at jeg ikke stolte mer på meg selv og tok styring. Pendelen hadde, som forventet, svingt for langt bort fra min opprinnelige styrke. Da følte jeg at en kurskorreksjon var nødvendig. Gjennom 2021 har jeg fått litt feedback på at jeg har tatt mye plass. Neste steg for min del nå er å sette av tid til å vurdere om jeg er enig i at dette er negativt. All den tid du selv definerer fasit, må du selv evaluere hvor du står. Du kan gjerne bruke innspill fra andre, men jeg føler sterkt på at dette er et målbilde du selv må eie. I denne artikkelen har jeg dypdykket i ett spesifikt personlighetstrekk jeg jobber med. Det er en del av et større målbilde og en helhet vi skal se nærmere på i neste (og siste) artikkel i denne serien.