2-Dec

Soft skills, Personal Development

Retrobank del 1 - En artig vri på den tradisjonelle malen

Du har kanskje hørt om det velkjente start, stopp og fortsett formatet på retroer? Her kommer tre stykk som gir deg en artig vri på den tradisjonelle malen! Denne serien gir deg totalt 9 forslag til retrospektiver kategorisert etter type og formål. Dette er del 1 av 3 av serien.

6 min read

·

By Sigrid Molde, Emilie Lia-Rognli, Purusoth Thushyanthan, Ragnhild Kleiven

·

December 2, 2023

Du trenger kun post-its og retrobanken for å komme igang

Du får tilgang til en retrobank full av maler dere kan bruke for å forbedre flyten og samarbeidet i teamet. Ellers trenger du kun post-its og penner eller et digitalt samarbeidsverktøy som Miro eller Figjam. Husk at det er lov til å trikse og tilpasse retroene - det er tross alt dere som skal bruke de!

Psst: tidsestimatet for hver retro kan variere avhengig av teamets størrelse og hvor lang tid det har gått siden forrige retrospektiv. En generell anbefaling er å begrense den til maksimalt 1 time for å unngå at den blir for langvarig.

Luftballongen: kast et blikk på fremdriften i prosjektet og sku ut mot horisonten

Kort oppsummert:

 • Luftballongen fokuserer på hva man har fått til og feirer dette, samtidig som man løfter blikket og ser fremover.
 • Tidsestimat: 40-60 minutter.
 • Passer for team som har jobbet sammen en stund.
 • Mal: Luftballongen.

Luftballong

Bli med på en luftetur i luftballongen! På denne reisen får man reflektert over faktorer som støtter eller hemmer teamets fremgang i prosjektet og muligheten til å identifisere forbedringsområder. Man får også hevet blikket sitt og spotte eventuelle risikoer som skimtes i horisonten.

Luftballongen består av fire elementer:

 • Fugler: hva var det som motiverte oss og ga oss “luft” under vingene?
 • Luftballongen: hva har vi fått til denne arbeidsperioden?
 • Stormskyer: hva var vanskelig eller uklart? Var det noe som holdt teamet tilbake?
 • Skogen: hva må vi slutte med, og hvilke utfordringer kan teamet og prosjektet møte på?

Fremgangsmåte:

 1. Introduser og forklar elementene i retroen (se malen) for teamet. Del ut post-it lapper og penner til hver.
 2. Se tilbake på arbeidsperioden, og be teammedlemmene skrive ned refleksjonene sine individuelt. Reflekter rundt elementene fuglene, luftballongen og stormskyene (5 minutter).
 3. Hvert individ leser opp sine lapper og henger de opp ved fuglene, luftballongen eller stormskyene. Her skal man ikke diskutere noe - bare lese høyt hva man har skrevet. Gå så videre til nestemann slik at alle får hengt opp sine lapper (5 minutter).
 4. Grupper alle lappene som har kommet opp for hvert element og diskuter dem (10 min).
 5. Gjenta steg 2, men for den fremtidsrettede delen av retroen - nemlig skogen. Hva er det teamet må passe ekstra godt på fremover? Hvilke utfordringer lurer i skogen? Dette kan for eksempel være frister som må opprettholdes, eller at man kanskje ikke får tilgang til API-er og lignende (5 minutter).
 6. Les opp lappene som har dukket opp, men vent med å diskutere (5 minutter).
 7. Grupper disse lappene og diskuter de (5 minutter).
 8. Nå har dere diskutert alle elementene. Se så på lappene som henger ved stormskyene og skogen. Det er disse dere som team vil finne løsninger og tiltak på (10 minutter).
 9. Bestem en ansvarlig for hver av tiltakene. Den ansvarlige har ansvar for at tiltaket blir iverksatt og gjennomført.


Seilbåten: kjør opp ankeret og få full medvind i seilene

Kort oppsummert:

 • Seilbåten fokuserer på å bevisstgjøre hva som holder teamet igjen og hva man seiler mot, altså målet til teamet.
 • Tidsestimat: 40-60 minutter.
 • Passer for de fleste team, gjerne de som har jobbet en liten stund sammen.
 • Mal: Seilbåten.

seilbåten

I denne retroen skal teamet anvende seilbåtens anatomi for å reflektere rundt prosjektet og teamet. Seilbåten og dets omgivelser har fem elementer:

 • Ankeret: hva er det som holder teamet tilbake eller som sinker prosjektet og prosessen?
 • Vind i seilene: hva er det som hjelper teamet, som gjør at vi “får vind i seilene”?
 • Øya: målet eller visjonen for teamet, hvor er det vi skal?
 • Solen: hva var det som fikk oss til å føle oss bra, eller som ga oss en boost?
 • Steiner: hvilke potensielle risikoer i fremtiden kan prosjektet vårt møte? Hva er det som kan stoppe oss fra å nå øya?

Sett av 10 minutter til individuell refleksjon rundt alle elementene, før hver enkelt går gjennom sine lapper. Når alle har gått gjennom sine lapper, skal man identifisere de gode tingene man vil fortsette med, og det viktigste av alt: diskutere lappene som henger rundt ankeret og steinene. Hvilke tiltak kan teamet gjøre for at seilingen mot målet skal bli bedre, eller som kan minimere risikoen for å kjøre på grunne? Bruk 10-15 minutter på dette. Skriv så ned et par tiltak, og fokuser på disse i tiden fremover. Kanskje seilbåten neste gang har fått et mindre anker, eller et annet anker?

Kjører man denne fysisk er det bare å tegne opp seilbåten på en tavle. Gjerne en utvikler. Eller en som “påstår de ikke kan tegne” - det bringer ofte med seg litt humor og løsner stemningen før en retro. Digitalt? Benytt malen i retrobanken.

Super Mario: samle Power Ups for å styrke teamet for fremtidige utfordringer

Kort oppsummert:

 • Super Mario-retroen fokuserer på å ha det gøy, og skiller seg ut ved å være mer konsis og ikke ta for seg like mange elementer som de øvrige.
 • Tidsestimat: 30-40 minutter.
 • Passer for team som ikke vil ta alle aspekter av en retro med en gang eller som trenger en boost i retro-gamet sitt.
 • Mal: Super Mario.

mario cart

I denne retroen får du muligheten til 1) at teamet kan velge sin egen Mario-figur, 2) ha en Mario-quiz og 3) presentere en kul retro-mal. Akkurat som Mario samler på Power Ups for å styrke seg, gir denne retroen deg muligheten til å se styrkene i teamet. Denne vil i tillegg gi litt wow-opplevelse, rett og slett fordi det er en ganske kul retro-mal, - og det synes folk er kult.

Velg først en karakter hver fra Mario-universet, og kickstart det hele med en quiz om Mario (10 minutter). Quizen letter på stemningen før man går videre til selve retroen. Retroen består av to seksjoner: risikoer og utfordringer (blått skall) og styrker (Power ups). I begge seksjonene skal man først reflektere individuelt over om noen blå skall kan ta dere igjen eller ulike Power-Ups man har i teamet. Deretter går man gjennom lappene i plenum. Bruk ca. 10 minutter per seksjon. Bestem til slutt tiltak dere vil gjennomføre for å minske kraften de blå skallene kan ha på teamet. Om dette var uklart står det beskrevet stegvis i retro-malen.

Denne er nok enklest å holde digitalt, men det er ingenting som stopper deg fra og gjennomføre den fysisk - det er i så fall en retro vi hadde gledet oss til.

Følg med for flere forslag!

Det vil komme to artikler til i denne serien med andre typer retroer. Retrobanken vil oppdateres deretter. Så, hva kan du vente i neste artikkel? Noe kort og godt 🍬

Kilder:

Mal på luftballong er tatt fra Scrum Adventures.

Mal på seilbåt er tatt fra Brody.

Mal på Super Mario er tatt fra Lennert B.