6-Dec

Soft skills, Personal Development

Retrobank del 2 - Korte, gode og uformelle retroer hvor man kun trenger tankene og følelsene sine

Synes du retroer ofte tar for lang tid? I denne artikkelen får du den enkleste formen for retro du kan kjøre som både er raske å gjennomføre og som ikke krever noe utstyr. Her trenger du bare deg selv, teamet, tankene og følelsene dine.

3 min read

·

By Sigrid Molde, Emilie Lia-Rognli, Purusoth Thushyanthan, Ragnhild Kleiven

·

December 6, 2023

Dette er del 2 av en serie med forslag til retrospektiver du kan bruke i ditt team. Del 1 finner du her. Alle retroene som blir presentert i serien kan finnes i Retrobanken.

What’s up Wednesday: snakk løst og ledig om uken så langt

 • Lavterskel øvelse for å kjenne på stemningen blant folka og lufte småproblemer tidligere
 • Tidsestimat: 20-30 minutter.
 • Passer for alle team hvor man vil lufte tankene og ikke føler for en fullspekket retro.
 • Mal: ingen.

Illustrasjon av fem personer som går en tur.

What’s up Wednesday er en uformell sjekk-inn med teamet i løpet av uken. Av og til merker man at små problemer i teamet kunne vært løst tidligere, kanskje uten å måtte vente på en lengre retrosesjon. What's up Wednesday er en god mulighet til å ta opp mindre problemer/friksjon i teamet.

What’s up Wednesday er en kortversjon av en retro, og er veldig avslappet og løs i formatet. Så avslappet og løs at vi anbefaler å finne dere en sofakrok eller gå en tur rundt bygget mens den gjøres. Er du lur, kjører man denne rett rundt to-knekken fordi da trengs det uansett en pause.

Gå runden i teamet og lag rom for at hver enkelt kan ta opp det de måtte ønske. Om det er vanskelig å få i gang praten kan man bruke noen av spørsmålene under:

 • Hvordan synes du uken har vært til nå?
 • Er det noe som gjør at du blir hindret i arbeidet ditt? Er det noe som ikke fungerer helt som det skal?
 • Hva har fungert bra denne uken? Hva har vært gøy med oppgavene du har hatt?

Mood check-in: ta en humørsjekk på teamet

 • Få et innblikk i hvilket humør teamet er i.
 • Tidsestimat: 10-15 min.
 • Passer for team som vil rette blikket innover mot enkeltpersonene i teamet
 • Mal: Mood check-in (valgfritt, kan også kjøres uten).
Illustrasjon av retromal til mood check-in.

Ta tempen i teamet! Mood check-in gir teamet muligheten til å dele hvordan dere har hatt det på jobb. Legg følelsene på bordet, og vær en aktiv lytter. Med en slik check-in oppstår det muligheter til å hjelpe hverandre og løfte humøret i teamet!

Denne er perfekt for de som har hatt en tøff uke(r), har støtt på utfordrende arbeidsoppgaver, eller bare har behov for å dele tankene sine. Enkelt er det også! Ranger humøret ditt fra 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er best, og forklar hvorfor humøret ligger der det er. Hva har gjort at du har følt deg bra på jobb? Er det noe som kunne hjulpet på humøret?

Denne kan også taes før en vanlig retro, som gir et fint utgangspunkt videre i retroen, siden man har humøret til teamet i bakhodet. Det gir muligheten til å se hvordan lappene har påvirket et teammedlem og kan derfor gi en pekepinn på tiltak som bør innføres.

Følg med for flere forslag!

Fikk du ikke med deg første artikkel som omhandlet retroer med en artig vri? Les den her. Tredje, og siste, artikkel vil komme neste uke. Da skal dere gravere dypere 🔎

Kilder

Illustrasjon til What's up Wednesday er fra Freepik.

Mal på Mood check-in er fra Nhi Tran.