16-Dec

Everyday hacks, Personal Development

Notatboken min

Arbeidsdagen har en tendens til å starte rolig for så å fylles av ting som skal følges opp. Denne luken ser på hvordan jeg bruker notatboken min og hvilken litteratur jeg har tatt inspirasjon fra.

3 min read

·

By Dag Frode Solberg

·

December 16, 2022

Dette er notatboken min. Den husker de tingene jeg glemmer. Den husker prioriteringene jeg kommer frem til. Den husker hva jeg har gjort. Jeg bruker den flittig.

Jeg avslutter uken mine med å finne frem til neste doble blanke side. For selv om uka nesten er ferdig, er det mye jeg ikke har fått gjort. Og det er nettopp dette notatboka er flink til å huske for meg.

Notatbok åpnet til tom dobbeltside
Uken starter med blanke ark

Jeg starter med å fortelle notatboken at neste uke er det uke 50.

Notatbok med "uke 50" skrevet først på siden
Uke 50

Så forteller jeg den at det også neste uke er 5 arbeidsdager. Den siste ruta får den bruke som den vil. Det varierer fra uke til uke.

Nottbok med 6 ruter med mandag til fredag skrevet i hver rute
Det er ca 5 arbeidsdager hver uke

Så forteller jeg notatboka hva det er jeg ikke er ferdig med og må gjøre neste uke.

Notatbok med målene for neste side skrevet ned
Få ned målene for neste uke først


Og hva jeg skal på mandag, og eventuelt andre ting jeg vet jeg må gjøre på bestemte dager eller tidspunkt.

Med hodet tømt, kan jeg gå hjem til helg uten å være redd for å glemme noe. Notatboken min vet alt som skal skje og minner meg på det på mandag.

Notatbok med de viktigste tingene som skjer hver dag fylt ut i dagsruten en lagde tidligere
Hva må jeg huske å gjøre på forskjellige dager?

Mens jeg har fri, jobber notatboken min flittig. Den ønsker å fortsette å utvikle seg.

Den leste Getting things done.

Der lærte den om det å lage seg en prosess for å ta imot oppgaver på en måte som lar en følge de opp. Den lærte om å gjøre de oppgavene en kan gjøre på kort tid, 2 min eller mindre, med en gang, da det fort tar mer tid å lage en oppgave på det enn å gjøre det. Den lærte også om å bruke kalendere og andre verktøy for å organisere bestemte typer oppgaver.

Sist, og kanskje viktigst, den lærte at en bør skrive opp hva det neste steget en skal gjøre i en oppgave er. Det lar en komme raskt igang med en oppgave når en plukker den opp.

Tegning av en grov model for en prosess for jobb som beskrevet i boka getting things done
Getting things done

Den har studert Eisenhower prioriteringsmatrisen. For selv om Getting Things Done sa mye smart, var det lett å miste oversikten over hva som var viktig. Det hjelper ikke å være produktiv hvis en gjør feil ting.

Den lærte om også om andre metoder for å prioritere, som “The Action Priority Matrix”, som ser noe om forholdet mellom innsats og effekt for ulike tiltak.

Tegning av eisenhower prioriteringsmatrisen
Eisenhover prioriteringsmatrisen


For å lære mer om lister har den lest boka Every tool is a hammer av Adam Savage

Der snakker Adam om hvordan å tømme hode ut på papir, om å lage lister, om hvordan lage lister med lister, hvordan markere progresjon, hvordan dele opp oppgaver, og om hvordan bygge momentum. Den inspirerer også til å skape og utrykke deg.

Tegning av nesta lister med forskjellige ikoner inspirert av boka every tool is a hammer
Lister er kraftige verktøy

Den har også studert Bullet Journaling. Der lærte den om å bruke forskjellige typer bullets for å formidle forskjellig behov. Den lærte også om å lage prosjektsider med notater og en index for å lettere å kunne finne frem til møtereferater og planer. Den syntes at det er spennende at en notatbok og en metodikk for å ta notater kan bli til en bevegelse som normaliserer nevromangfold og deler nyttige verktøy.

bilde av de forskjellige tegnene som brukes i bulletjournaling
Bullets fra bulletjournaling

Når mandagen kommer, og en ny uke starter husker notatboka mi hvor vi sluttet uken som var. Den bruker det den lærte mens jeg var borte til å gjøre jobben min enklere.

Jeg vet rett og slett ikke hva jeg skulle gjort uten.Up next...

Loading…

Loading…

Loading…