13-Dec

Soft skills, Personal Development

Retrobank del 3 - Fokus på personlig utvikling

Retroene du får presentert her har fokus på personlig utvikling. De to første er ganske lavterskel og enkle å gjennomføre, mens de siste to går mer i dybden og lar dere bli godt kjent som et team.

8 min read

·

By Ragnhild Kleiven, Emilie Lia-Rognli, Sigrid Molde, Purusoth Thushyanthan

·

December 13, 2023

Dette er del 3 av en serie med forslag til retrospektiver du kan bruke i ditt team. Del 1 som handler om tradisjonelle retroer med en artig vri finner du her. Del 2 som handler om korte og uformelle retroer finner du her. Alle retroene som blir presentert i serien kan finnes i Retrobanken.

Øy-retroen: gi kudos og løft hverandre opp

 • Fin og lavterskel måte å gi hverandre ros og løfte hverandre opp.
 • Tidsestimat: 40-60 minutter.
 • Passer for team som vil ha en ekstra hyggelig retro.
 • Mal: Øy-retroen.
Mal til Øy-retroen

Er dere flinke til å skryte av hverandre i teamet? Hvis ikke, kan denne retroen bidra til å minne dere på nettopp det! Øy-retroen kan ved første øyekast minne om seilbåten og luftballongen, men det som skiller denne fra de andre er at den har et eget kudos-punkt! Dette er et hyggelig og nyttig punkt å ha med som en del av en retro da man får satt seg ned og faktisk gitt folk den skryten de fortjener. Dette kan virke motiverende og oppløftene for videre arbeid i teamet.

I øy-retroen skal man bevege seg gjennom øyen og svare på følgende fire punkter:

 • Sweet fruits - Hva gikk bra?
 • Hidden gold - Kudos/shout out til team medlemmer.
 • Pirates on the bay - Hva gikk ikke bra?
 • Message in a bottle - Tiltak man kan iverksette.

Som i de andre retroene går man vanligvis igjennom ett og ett punkt hvor dere skriver lapper individuelt før dere kategoriserer og diskuterer lappene sammen.

Energy levels: finn ut hva som tapper energi og lad opp

 • Dra denne fram om du vil finne ut hva som motiverer og demotiverer ulike teammedlemmer.
 • Tidsestimat: 20-30 minutter.
 • Passer for alle team, spesielt de som merker det har vært et lavt gir i teamet i det siste.
 • Mal: Energy Levels.

Mal til energy levels

Følt deg litt slapp denne uken? Eller full av energi? Denne retroen er en artig vri som får frem hva man synes er gøy eller kjedelig å gjøre. Hvis man merker at motivasjonen til teamet ikke er på topp, kan en slik retro få frem hva som er grunnen*.* Retroen kan brukes til å få en bedre forståelse for hvordan man kan motivere de rundt seg med utgangspunkt i lapper på lavt og høyt energinivå. Retroen gjennomføres ved at teammedlemmene først skriver ned hva som har gitt energi i løpet av uken. Det kan være en gøy oppgave som du har blitt tildelt, eller noe annet som har gitt deg mestringsfølelse. Kanskje var det noe sosialt med teamet, eller at du vant foos-matchen i pausen? Deretter går man til neste kolonne og fyller inn hva som har vært “helt greit” for energinivået, og til slutt hva som har tatt all energien. Det kan for eksempel være at en oppgave har tatt litt for lang tid, eller at du måtte purre på en mail flere ganger. De siste kolonnene åpner opp for “recharge” delen, hvor man fokuserer på hva man hadde trengt for å lades opp. Dette åpner opp for diskusjon for hvordan teamet og du kan finne og iverksette tiltak som gir mer energi. Og ikke minst hva man kan gjøre for at teamet ikke skal jobbe på “lavt energinivå”.

Hvem er du i båten? Se på deg selv og din rolle i teamet

 • Finn ut hvem teammedlemmene føler seg som og hvem de ønsker de skulle være.
 • Tidsestimat: 20-30 minutter.
 • Passer for team som vil stoppe opp og se på seg selv.
 • Mal: Hvem er du i båten?

Mal til Hvem er du i båten

Noen ganger kan et team ha bedre av å reflektere rundt seg selv og sin rolle i teamet, enn prosjektet og arbeidsprosessen. “Hvem er du i båten?” byr på et annerledes retro-format enn det du kanskje er vandt til. Denne retroen passer like godt for nye som etablerte team, små som store team og storming som norming team.

“Hvem er du i båten?” retroen er delt inn i to deler:

 1. Først skal dere individuelt se på bildet og reflektere rundt hvilke av karakterene hver du føler man har vært den siste arbeidsperioden. Dette kan være en eller flere karakterer. Du lager selv definisjonen på hvorfor du er den karakteren(e) du velger. Hva man ser på bildet og i karakteren er tross alt subjektivt. Del så med resten etter tur.
 2. Videre tar man en runde på hvem av karakterene på bildet du ønsker å bli eller være.

Refleksjonene er ofte nyttige i seg selv, men dere kan ta et steg videre og diskutere sammen hva som skal til for at dere blir den karakteren dere ønsker å være.

Retro med tilbakemeldinger: ta et skikkelig dypdykk og fokuser på personlig utvikling

 • Fokus på personlig utvikling og åpner muligheten til å gi personlige tilbakemeldinger.
 • Tidsestimat: 60+ minutter.
 • Passer best for team på 3-6 personer og som har en høy grad av psykologisk trygghet.
 • Mal: Retro med tilbakemeldinger.

Mal til retro med personlige tilbakemeldinger

I denne retroen går man enda litt dypere ned i teamdynamikken og refleksjonene ved å gi hverandre tilbakemeldinger. Skummelt tenker du kanskje? Slapp av, vi skal komme med noen eksempler! Kanskje du ønsker å se en av teammedlemmene dine ta enda mer plass i de faglige diskusjonene? Kanskje du vil gi ekstra ros til han eller hun som alltid setter av tid til å hjelpe deg? Eller er det noen som kunne forbedret PR-gamet sitt?

Ettersom dette er en dyptgående retro er den ikke å anbefale som den første retroen man skal teste, men heller når teamet føler seg trygge på hverandre og kjenner godt til hva retroer er. Det kan ta tid å gå igjennom tilbakemeldingene til hvert teammedlem, så den passer best for team på 3-6 personer.

Retroen er delt inn i to deler. Første del er en tradisjonell retro, men siste del handler om å gi og få tilbakemeldinger.

Del 1 (tradisjonell retro):

 • Start med en oppvarmingsøvelse for å skape trygghet i gruppa, og for å lage rom til å gi og motta tilbakemeldinger. Nederst ligger et forslag på hvilken oppvarmingsøvelse dere kan gjøre.
 • Skriv lapper individuelt på hva som har vært bra og hva som kunne vært bedre for perioden man har vært igjennom (ca. 5-7 min).
 • Gå igjennom alle lappene muntlig, start med hva som har vært bra og deretter hva som kunne vært bedre. Gjerne grupper lappene som henger sammen slik at det er lettere å oppsummere (ca. 15 min).
 • Skriv lapper individuelt om hva teamet burde starte og stoppe med. Av erfaring er det ikke alltid at det kommer opp noen punkter på stopp, og det er helt greit (ca. 3-5 min).
 • Gå igjennom tiltakene som er foreslått og bestem hvilke man ønsker å ta med til neste periode (ca. 10 min).

Del 2 (personlige tilbakemeldinger):

 • Bruk 10 min på å skrive tilbakemeldinger individuelt til hverandre. Man skriver både positive tilbakemeldinger som for eksempel hva du syns personen er god på, hva du setter pris på med de som kollega, eller generell ros du ønsker å gi. I tillegg har man et felt for forbedringspunkter for hver person. Si gjerne i fra et par dager i forveien at man skal gi hverandre tilbakemeldinger så har alle mulighet til å forberede seg litt og kanskje skrive ned et par punkter på forhånd.
 • Gå en runde igjennom teamet og oppsummer tilbakemeldingene hver person har fått. Dette gjøres for å kunne forklare lappene man har skrevet og gi dem litt kontekst dersom det trengs. Sett av et par minutter per person. Første gang man kjører denne retroen er det fint å sette av litt ekstra tid slik at man får gått igjennom tilbakemeldingene ordentlig.

Oppvarmingsøvelse for å skape rom og trygghet i teamet

Før man kjører i gang med litt tyngre retroer kan det være greit å løfte stemningen i gruppen og få alle litt ut av komfortsonen. Her kommer en kjapp øvelse som passer for absolutt alle.

Øvelsen går ut på at deltagerne sammen skal tegne en tegning av et gitt tema. De får tegne én og én i 10 sekunder før de må bytte med nestemann. Totalt skal alle tegne 3 ganger hver.

 1. Bruk en tavle eller heng opp et stort ark på en vegg. Utstyr alle deltakerne med en penn hver.
 2. Be så deltakerne stille seg i kø og forklar dem øvelsen og temaet for tegningen. Noen eksempler på tema kan være; en sommerdag på Sørenga, neste julebord, en festival o.l.
 3. Sett på noe artig musikk i bakgrunnen og start stoppeklokken!
 4. Når tiden er ute kan dere bruke et par minutter på å snakke rundt hva dere har tegnet.

Kilder

Mal for Øy-retro er fra Clyde D'Souza.

Mal for Energy levels er fra TeamRetro.

Mal for Hvem er du i båten er fra Prosjekthåndboka (båten).

Mal for retrospektiv med personlige tilbakemeldinger er inspirert fra retrospektivene til Dreamknit.