Scroll to see more

Soft skills

5 min read – Soft skills

Ta bedre beslutninger!

«Vil du skrive en artikkel som skal ut på selveste julaften, Runar?» «Ja!», sa jeg. «Framtids-Runar får jo til alt.» Men var det en god beslutning? Les videre og døm selv. Uansett, benytt metoden jeg forteller om under og ta bedre beslutninger enn fortids-Runar gjorde.

4 min read – Soft skills, Personal Development

Vekk din indre nysgjerrighet!

Hva om du bare spurte det ene lille spørsmålet som kunne endre alt? Tenk på de øyeblikkene da et barns uendelige «hvorfor det» får oss til å stoppe opp og tenke. Det er denne barnslige, ubegrensede nysgjerrigheten som har drevet oss mennesker fremover. Vår medfødte nysgjerrighet, som ofte blir dempet i voksen alder, er en nøkkel til læring, innovasjon og personlig vekst. La oss undersøke hvordan vi kan gjenoppvekke og komme oss litt nærmere denne viktige egenskapen.

4 min read – Soft skills, Personal Development

Awaken your inner curiosity!

What if you just asked that one little question that could change everything? Think about those moments when a child's endless 'why' makes us pause and reflect. It is this childlike, boundless curiosity that has propelled humanity forward. Our innate curiosity, often subdued in adulthood, is a key to learning, innovation, and personal growth. Let's explore how we can reawaken and get a little closer to this vital trait.

8 min read – Soft skills, Personal Development

Retrobank del 3 - Fokus på personlig utvikling

Retroene du får presentert her har fokus på personlig utvikling. De to første er ganske lavterskel og enkle å gjennomføre, mens de siste to går mer i dybden og lar dere bli godt kjent som et team.

4 min read – Soft skills

Everything Can Be Understood Through a Good Story

How often do you think about storytelling while at work? Working on creating digital products, it might be more important than you realise.

3 min read – Teamwork, Soft skills

Hva gjør egentlig en teamleder?

Vi som er teamledere gjør mye forskjellig. Her er en oppsummering av noe av det vi bruker tid på som teamledere i tverrfaglige produktteam.

3 min read – Soft skills, Personal Development

Retrobank del 2 - Korte, gode og uformelle retroer hvor man kun trenger tankene og følelsene sine

Synes du retroer ofte tar for lang tid? I denne artikkelen får du den enkleste formen for retro du kan kjøre som både er raske å gjennomføre og som ikke krever noe utstyr. Her trenger du bare deg selv, teamet, tankene og følelsene dine.

4 min read – Soft skills, Personal Development

Hvorfor stress? Et tips for å få litt mer kontroll

Vi føler oss alle stresset til tider, og periodisk stress kan være nyttig for vår handlingskraft 💪, men stress over lengre perioder kan være farlig. Her vil du få et tips som kan bidra til å redusere stress i tider når du føler deg overveldet av mange tanker, noe som fører til at du mister handlingskraft fordi du føler at du har så mye å gjøre, men så lite kontroll, og tankene bare strømmer på 🤯

6 min read – Soft skills, Personal Development

Retrobank del 1 - En artig vri på den tradisjonelle malen

Du har kanskje hørt om det velkjente start, stopp og fortsett formatet på retroer? Her kommer tre stykk som gir deg en artig vri på den tradisjonelle malen! Denne serien gir deg totalt 9 forslag til retrospektiver kategorisert etter type og formål. Dette er del 1 av 3 av serien.

9 min read – Soft skills

How we built a great team in 3 months

Want to work together on another level? Then read this story about how our team built something incredible in a short amount of time – and became great friends while doing so

6 min read – Soft skills, Methodology

Bygger du teamet, eller sosialiserer dere?

En klassiker i forbindelse med jobbsamlinger er teambuilding-aktiviteter. Enten det er kickoff eller juleavslutning, er teambuilding et kjent og kjært innslag på programmet. Jeg vil slå et slag for at teambuilding er en unik mulighet som bør utnyttes.

4 min read – Soft skills

De tre retoriske appellformene

10 min read – Soft skills

Combining OCAI and The Three Cultures Model

How to describe organizational culture has long been a topic of much debate. Evaluating whether an organizational culture should be altered has been so as well. This article explores if combining two recognized cultural frameworks is worthwhile when describing and evaluating organizational cultures.

4 min read – Soft skills, Personal Development

Are you the bad apple?

When was the last time you evaluated how your mood, a given day, affected your fellow team members? When was the last time you started doubting yourself because someone on your team had a sloppy, yet negative comment about you? Regardless of how competent and skilled your team members are, there is still a chance that only a single person could destroy the productivity of the group - or "spoil the barrel". This article is about some types of people you might work with, that drive the entire group nuts, and the power of individuals to destroy the team dynamics.

7 min listen – Soft skills

Brannfakkel - Er utviklere ikke kreative? (Del 2 av 6)

Drypp er en lavterskel podcast fra Bekk. En liten gjeng samlet inn heftige påstander og inviterte til Drypp-innspillingskveld på Trondheimskontoret - med julebrus, godis og god stemning. Resultatet ble seks episoder med brannfakler. God lytt.