9-Dec

Teamwork, Soft skills

Hva gjør egentlig en teamleder?

Vi som er teamledere gjør mye forskjellig. Her er en oppsummering av noe av det vi bruker tid på som teamledere i tverrfaglige produktteam.

3 min read

·

By Runar Ovesen Hjerpbakk

·

December 9, 2023

Organisasjonen, teamets medlemmer og roller varierer stort fra plass til plass. Har teamet en tech-lead? Har teamet-en produktleder? Er organisasjonen godt kjent med digital produktutvikling? Svaret på dette, og mange flere spørsmål, definerer hva teamlederrollen innebærer.

I tillegg er den delen av rollen som skjer utenfor teamet ikke alltid så synlig for de som sitter igjen når teamleder løper i møter med folk utenfor teamets trygge rammer.

Derfor satt vi oss ned en vakker dag i Trondheim i vårt teamleder-forum og diskuterte hva vi legger i en slik rolle. Vi hadde jo flere forskjellige perspektiver og detaljene varierer, men essensen vi kom fram til er denne:

Sikrer teamets retning og mål 🎯

Som teamledere sørger vi for at teamet har en retning og målbare mål som gir mening på kort sikt. Dette målet og denne retningen må i tillegg forstås på samme måte av alle teamets medlemmer. Vi sikrer at teamet kan fokusere på målet og har oppgaver som understøtter dette. Hva, for hvem og hvorfor er kjent for alle i teamet. Og de rundt som trenger å vite det.

Er teamets beskytter 🛡️

Som teamledere beskytter vi teamet ved å avklare antagelser og rammebetingelser, har et blikk på hindringer og risiko teamet kan støte på og er et ansikt for teamet rundt om i organisasjonen. Vi er tilstede der vi behøves, samtidig som vi sørger for at teamet har den nødvendige ro og trygghet for å jobbe effektivt mot målene sine. Som gulvet i teamet fanger vi opp det som måtte glippe og tar ansvar der det trengs. Vi følger opp det organisasjonen mener er viktig rundt teamet, det være seg OKR, budsjetter eller måloppnåelse, samtidig som vi er realistiske i henhold til organisasjonens endringskapasitet når vi dytter i andre retninger.

Fasiliterer passende prosess 📈

Vi sikrer en prosess og metodikk i teamet som passer i henhold til teamets samlede kompetanse og mål, og mulighetene som ligger i organisasjonen. Samtidig er vi gode eksempler for team rundt oss som ønsker å lære. Vi er smøreoljen som sikrer fart og flyt. Som innen- og utenriksminister balanserer vi fokus basert på hva teamet og organisasjonen trenger nå, og beveger oss tilpasningsdyktig inn og ut av roller. Vi samler de som trenger å prate sammen og får dem til å kommunisere med hverandre.

Bygger trygge og robuste folk rundt oss ❤️

Ved å være oss selv og ikke redde for å gjøre feil, ønsker vi å gjøre oss selv og andre rundt oss bedre. Vi ser folkene teamet består av, vet hver enkelts godfot og legger til rette for samskaping av teamets resultater. Som teamledere vet vi at trygghet, tillit og trivsel bygges ved å jobbe og lykkes sammen. Derfor står vi sammen med teamet og deler ærlig gleder og sorger. Vi bygger opp enkeltpersoner ved å være både coach, rådgiver og alt imellom. Vi gir rom for at andre lykkes og gir gjerne fra oss oppgaver.

Tenker på helheten 🌍

Vi er teamets mikrofon. Vi sier fra om muligheter vi ser, og har et forhold til hvorfor teamet eksisterer og hva vi ønsker å få ut av arbeidet. Vi er reflekterte over teamets sammensetning og kapasitet, sett opp mot dagens og framtidens mål. Vi er i forkant, og sier fra heller en gang for mye enn en gang for lite.

For å oppnå alt dette bruker vi folkene i teamet og rundt oss til å hjelpe oss. Vi vet at kun sammen kan vi lykkes.

Og møter. Det blir en del møter óg.