Scroll to see more

Sustainability

5 min read – Sustainability

Bruk dobbelt vesentlighetsanalysen til å integrere bærekraft i strategiarbeidet

Fra 2024 vil store norske selskaper måtte gjennomføre analyse av dobbelt vesentlighet for å innfri krav til bærekraftsrapportering fra EU. Dette vil gi virksomheter innsikt i hvilke bærekraftsområder de har størst påvirkning på, samt hvordan bærekraft kan påvirke virksomheten finansielt. I strategiarbeid bør dobbelt vesentlighet benyttes for å vurdere hvilke områder det er strategisk viktig å prioritere.

8 min read – Sustainability

Gaver som varer

Har du noen gjenstander du har hatt i all evighet og aldri ser for deg at du kan kvitte deg med? Hvilke egenskaper har et slikt produkt? Hva har gavegiving og brukerinnsikt til felles? Her vil du lære litt om produktvarighet og hvorfor det er et viktig konsept innen sirkulær økonomi. Og hvem vet, kanskje du tar med deg litt refleksjon og inspirasjon på veien inn i julegavekaoset.

3 min read – Sustainability

3 enkle ting som gjør nettsiden din mer miljøvennlig

1 min read – Sustainability

Sustainability looks good on you

Hvorfor kjøpe nye klær når du kan leie?

6 min read – Sustainability

Tre bærekraftige gladsaker fra 2022

I Bekks faggruppe Bærekraftslab har vi nesten alltid et agendapunkt på møtene våre som heter «Hva har skjedd siden sist?». Her går vi gjennom smått og stort av makronyheter og små saker som har dukket opp den siste måneden. I denne artikkelen skal vi forsøke å kort beskrive tre store nyheter vi har diskutert i løpet av året som har påvirket bærekraftsarbeidet i 2022 og som vi vet vil være med på å sette preg på bærekraftsarbeidet i 2023.

5 min read – Sustainability

Hvordan starte med LCA? Våre 3 refleksjoner

I Bekk har vi en faggruppe vi kaller Bærekraftslab. Her møtes vi på tvers av fagmiljøene teknologi, design og forretning for å jobbe med konkrete problemstillinger innenfor bærekraftsdomenet. Vi valgte i den forbindelse å utforske metodikken livssyklusanalyse - LCA for en start-up som jobber med emballasje. I det videre ønsker vi å dele tre refleksjoner fra å utforske LCA-metodikk.

1 min read – Sustainability

Wrights lov – Læringskurven fører til ekstremt billig fornybar kraft

"For hver dobling av produserte enheter vil kostnadene falle med en konstant prosentandel" Wrights lov beskriver den industrielle læringskurven. Dette er gode nyheter for klimaet, fordi flere av de kritiske fornybarteknologiene ser ut til å være underlagt denne loven, inkludert sol, vind og batterier. Hør podcasten fra Volts hvis du vil lære mer!

2 min read – Sustainability

Stop using PNG and JPEG on the web!

PNG and JPEG are the most common image formats that exist. But they are old and not optimized for use on the web. It's 2022 and there are better alternatives! Ditch PNG and JPEG now and adopt WebP.

4 min read – Sustainability

Hvordan sirkularitet skaper mer motstandsdyktige verdikjeder

Økonomien vår preges av økende politisk uro, og stadig større påvirkning fra klimaendringene. I en slik økonomi blir lange, lineære verdikjeder utsatt for betydelig risiko. Gjennom de sirkulære mekanismene slanking, bremsing og lukking kan verdikjedene bli mer motstandsdyktige i usikre tider.

2 min read – Sustainability

Langvarig energilagring er kritisk i et fornybart energisystem

Fornybare energikilder som vind og sol vil sannsynligvis spille en nøkkelrolle i framtiden energisystemer. Den store utfordringen er å sørge for stabil og forutsigbar tilgang på energi, dag og natt, alle dager, over hele verden. I denne luka ser vi på en forskningsartikkel på Long-Duration Energy Storage (LDES).

1 min read – Sustainability

Framtidens solstrøm er sinnsykt billig

Solenergi har stupt i pris mye raskere enn noen har spådd. Det internasjonale energibyrået (IEA) har konsekvent bommet på sine prognoser. I dagens luke ser vi på en artikkel av Ramez Naan som går grundig gjennom denne utviklingen, og hvilke konsekvenser det vil ha for energimarkedet framover.

3 min read – Sustainability

What is sustainability?

A brief introduction to the topic, and why it is relevant also for the IT industry.

5 min read – Design, Sustainability

Hvordan du som designer kan begynne å tenke på digital bærekraft

Det er viktig å være bevisst på hva man kan gjøre i hverdagen når man utvikler digitale tjenester. Denne artikkelen gir deg noen tips til hvordan du kan begynne å tenke mer på bærekraft i hverdagen som medlem av et digitalt produktutviklingsteam!

3 min read – Sustainability

Burde vi som utviklere tenke på bærekraft?

Digitale ressurser er fysiske ressurser. Hver gang vi streamer en video, laster ned et bilde eller åpner en mail bidrar vi til utslipp. Valgene vi tar når vi designer en nettside, bygger infrastruktur eller skriver ny kode påvirker utslipp.

1 min read – Sustainability

Veien til nullutslipp for elektrisk kraft

Hvordan skal vi komme til nullutslipp for produksjon av elektrisk kraft? Fornybare energikilder er åpenbart en del av svaret. Hvilke problemstillinger må vi løse for å kunne fase ut fossilkraft?