11-Dec

Sustainability

Framtidens solstrøm er sinnsykt billig

Solenergi har stupt i pris mye raskere enn noen har spådd. Det internasjonale energibyrået (IEA) har konsekvent bommet på sine prognoser. I dagens luke ser vi på en artikkel av Ramez Naan som går grundig gjennom denne utviklingen, og hvilke konsekvenser det vil ha for energimarkedet framover.

1 min read

·

By Trond Arve Wasskog

·

December 11, 2022

Solenergi er en utømmelig og fornybar kraftkilde. Kostnadene for solstrøm har stupt over mange år, mye raskere enn de fleste har våget å håpe på. Spesielt er det interessant at det internasjonale energibyrået (IEA) konsekvent har bommet på sine prognoser.

I denne artikkelen gjør Ramez Naam en grundig analyse av den nåværende og fremtidige tilstanden til solenergi. Nye solparker er nå flere steder billigere enn å drifte eksisterende kull- og gasskraftverk! Kostnadene for solenergi vil sannsynligvis fortsette å synke raskt det neste tiåret, og vil bli den billigste strømkilden i mange deler av verden.

Her i Norge har solcellestrøm ikke fått skikkelig fotfeste ennå. De siste månedenes strømpriser har imidlertid ført til større utbyggingstakt, både i privatmarkedet og i industrien. Solstrøm er et veldig godt svar på framtidens økte energibehov også i Norge, ettersom vi har store mengder regulerbar kraft (vannkraft) å balansere variabel solkraft med. Mer om potensialet i Norge i en senere luke.

Solar’s Future is Insanely Cheap (2020)

Siste nytt: Etter at første versjon av denne luka ble skrevet, har IEA publisert sin rapport - Renewables 2022 - som peker på eksponensiell vekst på installasjon av fornybar energi:

Up next...

Loading…