13-Dec

Sustainability

Langvarig energilagring er kritisk i et fornybart energisystem

Fornybare energikilder som vind og sol vil sannsynligvis spille en nøkkelrolle i framtiden energisystemer. Den store utfordringen er å sørge for stabil og forutsigbar tilgang på energi, dag og natt, alle dager, over hele verden. I denne luka ser vi på en forskningsartikkel på Long-Duration Energy Storage (LDES).

2 min read

·

By Trond Arve Wasskog

·

December 13, 2022

Fornybare energikilder som vind og sol vil sannsynligvis spille en nøkkelrolle i framtiden energisystemer. Den store utfordringen er å sørge for stabil og forutsigbar tilgang på energi, dag og natt, alle dager, over hele verden. Fossilenergi og kjernekraft har gjort denne jobben i alle år, og er dessverre nødvendig i overgangen til et stadig mer fornybart energisystem. Det er dessuten få land som har så mye regulerbar vannkraft som vi har i Norge.

Det forskes derfor mye på langvarig energilagring. I denne luka ser vi på en forskningsartikkel på Long-Duration Energy Storage (LDES) av Jesse Jenkins med flere (og tilhørende tweet-tråd).

  • Energi lagres når det er overproduksjon, og tilføres kraftnettet når det er for lite produksjonskapasitet.
  • Kostnadene for lagringssystemene må være lønnsomme for å være levedyktige.
  • Kapasiteten og effekten for oppladning og utladning må være tilstrekkelig.
  • Forfatterne har brukt 100 timers vedvarende utladning som definisjon på langvarig i artikkelen.

Elektrokjemiske batterier er en naturlig kandidat for LDES. Mellomlagring som hydrogen er også en kandidat, spesielt ettersom elektrolyse ser ut til å være underlagt Wright’s lov. Det forskes imidlertid på mange andre lagringssystemer, som komprimert luft, gravitasjon og varmelagring i keramiske elementer og flytende salt. Hvilke langvarige energilagringssystemer vil vi bruke om fem og femti år?

Forskningsartikkelen: The design space for long-duration energy storage in decarbonized power systems

Read more from 13-Dec

Up next...

Loading…

Loading…

Join in the holiday cheer and count down to Christmas with us!

I would like updates:
Your email will only be used for these advent calendar updates during the holiday season. They will never be sold or shared with third parties.