18-Dec

Sustainability

Wrights lov – Læringskurven fører til ekstremt billig fornybar kraft

"For hver dobling av produserte enheter vil kostnadene falle med en konstant prosentandel"

Wrights lov beskriver den industrielle læringskurven. Dette er gode nyheter for klimaet, fordi flere av de kritiske fornybarteknologiene ser ut til å være underlagt denne loven, inkludert sol, vind og batterier. Hør podcasten fra Volts hvis du vil lære mer!

1 min read

·

By Trond Arve Wasskog

·

December 18, 2022

Wrights lov beskriver forholdet mellom produksjonskostnadene og antall produkter som er produsert. Loven sier at når antall produkter som produseres øker over tid, vil kostnadene per produkt reduseres:

"For hver dobling av produserte enheter vil kostnadene falle med en konstant prosentandel."

Volts podcast: Learning curves will lead to extremely cheap clean energy

Wrights lov har vært kjent i industrien i mange tiår (IT-industrien kjenner den beslektede Moores lov, som beskriver at antall transistorer per chip dobles hvert andre år).

Læringskurven drives av mange ulike faktorer:

  • Kompetansen forbedres hos fagfolkene
  • Standardisering, spesialisering og forbedring av metoder
  • Teknologiforbedringer, automatisering og robotisering
  • Bedre bruk av eksisterende utstyr og produksjonsmidler
  • Produktforbedringer
  • Stordriftsfordeler, større fabrikker
  • Nettverkseffekter ettersom flere tar i bruk produktet, gir tilbakemeldinger og forbedrer det

Flere fornybare energiteknologier ser ut til å være underlagt Wrights lov:

Det er også verdt å merke seg at kjernekraft dessverre ikke ser ut til å være underlagt Moores lov.

Read more from 18-Dec

Up next...

Loading…

Loading…

Loading…

Loading…

Loading…

Join in the holiday cheer and count down to Christmas with us!

I would like updates:
Your email will only be used for these advent calendar updates during the holiday season. They will never be sold or shared with third parties.