Scroll to see more

5-Dec

Today's posts

4 min read – Development, CSS, Design

Pakk inn elementene dine med box-shadow istedenfor border

Julen står for døren, men det er ikke bare gaver vi pakker inn. I årevis har kanskje ditt verktøyvalg for å pakke inn elementer falt på border. Men hva om jeg fortalte deg at det finnes en mer fleksibel og layout-vennlig egenskap enn dette? Denne guiden vil utforske hvordan box-shadow kan brukes som et alternativ til tradisjonelle borders, og hvordan dette kan hjelpe oss å unngå layout-problemer.

4 min read – Development, CSS, Design

Wrap your elements with box-shadow instead of border

Christmas is at the door, but not only presents are being wrapped. For years your tool of choice for wrapping elements has been border. But what if I told you there exists an even more flexible and layout friendly property than this? In this guide we will explore how box-shadow can be used as an alternative to traditional borders, and how it can solve our layout problems.

6 min read – Design, Product development

Hva er design tokens? Og hvilken verdi har det?

Designsystem sprer seg som ild i tørt gress blant digitale tjenesteleverandører, og med det dukker faguttrykket design tokens opp i stadig nye møterom. Det er ikke helt rett frem å skjønne hva det er, og hvorfor man bør bruke tid (og penger) på det.

5 min read – Hobby

Hobbyprosjekt: OPRA

Hils på OPRA - et hobbyprosjekt som gir bedre kjøpekraft til folk som jobber i operative yrker.

3 min read – SEO, Remix, Sanity

Help Google Help You - Dynamic Sitemaps with Remix and Sanity

This guide outlines the steps needed to inform Google of each new page in your Sanity CMS and dynamically boost your site's visibility and ranking in the search results.