Scroll to see more

20-Dec

Today's posts

1 min read – CSS

The <style> tag is like any other HTML tag

1 min read – Accessibility

Ta hensyn til kognitive funksjonsnedsettelser!

4 min read – The Cloud

Deploying Flux as part of the AKS IaC

Flux is a tool that enables continuous delivery of things like Helm Apps and your applications. While the suggested method of installation is using the Flux CLI tool, is this the way to go in a world of IaC? Let's take a look at how we can install Flux using Bicep, the IaC language for Azure!

4 min read – CSS

Lær deg CSS, ikke Tailwind

Teamet mitt startet nylig å skrive CSS. Vi er ferdig med superspråk som kompilerer ned til CSS. Vi bruker ikke noen rammeverk, men skriver gode, gamle CSS-regler. Det er på tide å forenkle hvordan vi tenker på styling.

7 min read – Development, lisp, macro

A quick peek at lisp macros

Macros enable developers to extend a language to accomodate future or domain specific needs without waiting for language updates. In this post, we extend the control flow of the language.

5 min read

Bærekraftsgapet

Veien til et mer bærekraftig næringsliv representerer et hav av nye muligheter som vi i begrenset grad utnytter. Det kan være flere grunner til dette. Store selskaper har etablerte strukturer som gjør det vanskelig å omstille seg, og de mindre selskapene får ofte ikke tilgang til nok kapital eller teknologi for å skalere løsningene vi trenger. I denne artikkelen går vi nærmere inn på bærekraftsgapet som eksisterer i næringslivet i dag, og hvorfor vi skal bry oss om å redusere det.

6 min read – Functional

You should write React in F#

3 min read – Design, UX

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk snakker om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips.

2 min read – Security

Intro to code scanning with CodeQL

Sign up for our newsletter

Get every day's articles delivered to your inbox.

Join in the holiday cheer and count down to Christmas with us!

I would like updates:
Your email will only be used for these advent calendar updates during the holiday season. They will never be sold or shared with third parties.