20-Dec

Bærekraftsgapet

Veien til et mer bærekraftig næringsliv representerer et hav av nye muligheter som vi i begrenset grad utnytter. Det kan være flere grunner til dette. Store selskaper har etablerte strukturer som gjør det vanskelig å omstille seg, og de mindre selskapene får ofte ikke tilgang til nok kapital eller teknologi for å skalere løsningene vi trenger. I denne artikkelen går vi nærmere inn på bærekraftsgapet som eksisterer i næringslivet i dag, og hvorfor vi skal bry oss om å redusere det.

5 min read

·

By Thea Thorleifsson

·

December 20, 2022

Veien til et mer bærekraftig næringsliv representerer et hav av nye muligheter som vi i begrenset grad utnytter. Det kan være flere grunner til dette. Store selskaper har etablerte strukturer som gjør det vanskelig å omstille seg, og de mindre selskapene får ofte ikke tilgang til nok kapital eller teknologi for å skalere løsningene vi trenger. I denne artikkelen går vi nærmere inn på bærekraftsgapet som eksisterer i næringslivet i dag, og hvorfor vi skal bry oss om å redusere det.

Figuren nedenfor illustrerer på en forenklet måte hvordan næringslivet leverer på bærekraft i dag. Det rødstripete området viser det vi kan omtale som bærekraftsgapet: et uforløst mulighetsrom som oppstår fordi vi ikke klarer å skalere og levere bærekraftige forretningsmodeller til større deler av markedet.

Illustrasjon av Bærekraftsgapet, Schaltegger et al. (2016)

Virksomheter som i dag leverer gode bærekraftige produkter og tjenester er ofte mindre nisje-selskaper, som har bygget en bærekraftig forretningsmodell fra start. Et godt eksempel på dette er tekstilprodusenten Sisters in Business. Sisters in Business skaper arbeidsplasser for kvinner med innvandrerbakgrunn gjennom lokal og sirkulær tekstilproduksjon. Selskapet leverer høy bærekraftskvalitet gjennom en inkluderende og sirkulær forretningsmodell. Utfordringen er at mindre selskaper som dette ofte ikke er rigget for storskala produksjon, eller at de mangler kapital eller teknologi for å skalere løsningene til en pris sluttkunden vil akseptere.

På den andre siden har vi store etablerte selskaper, som eksempelvis klesgiganten H&M. Disse har gjerne høye markedsandeler og kan påvirke mange kunder, men karakteriseres av etablerte strukturer som gjør det vanskelig å reorientere seg i en mer bærekraftig retning. For at vi som samfunn og næringsliv skal levere bedre på bærekraft kan vi ikke basere oss på at de mindre oppstartselskapene leverer de gode bærekraftige forretningsmodellene og kvaliteten vi trenger. Vi er helt avhengige av at også de store virksomhetene transformeres ettersom de som har volumet og kundemassen som kreves for at endringene virkelig skal gi effekt.

For å utnytte bærekraftsgapet i næringslivet i dag må dermed virksomheter som H&M levere bedre kvalitet på bærekraft, og selskaper som Sisters in Business få større tilgang til kapital og teknologi for å skalere opp de løsningene vi trenger. Det er i dette mulighetsrommet vi kan finne de gode løsningene for fremtiden.

Bilde fra Sisters in Business, Fotograf: Ingar Sørensen

Hadde det vært enkelt å utnytte disse mulighetene, hadde det nok allerede blitt gjort. Det er særlig tre elementer som kan hjelpe spesielt de større selskapene med å bevege seg i riktig retning:

1. Prioritere strategiske tiltak

Ingen kan bli best på noe ved å satse litt på alt. På samme måte som bedrifter bygger en forretningsmodell der man prioriterer aktiviteter som gir mest verdi, må det brukes tid på å forstå hvilke bærekraftsinitiativer og tiltak den enkelte bedrift er best posisjonert til å levere på — både i form av forretningsmuligheter for selskapet og det som gir høyest verdi for alle selskapets interessenter. Mange selskaper begrenser sine initiativer innenfor bærekraft til enkle og synlige tiltak som kundene eller de ansatte legger merke til, heller enn å ta steget til å tenke helt nytt rundt produktet eller tjenesten de tilbyr. Det holder ikke at det er kildesortering på kontoret hvis kjerneaktivitetene fortsetter å gå sin vante gang.

2. Se til de som lykkes

For at vi skal klare å utnytte mulighetsrommet av løsninger må næringslivet i større grad se til de som lykkes. Større virksomheter burde gå i dialog med mindre aktører som har lykkes med å bygge en bærekraftig forretningsmodell og leverer høy bærekraftskvalitet. Flere burde også trekke lærdom av andre i egen bransje eller se til det andre bransjer lykkes med — både for det private næringsliv og offentlige aktører. Det er mange større selskaper som har lykkes med å vri sin drift mot bærekraftige produkter og tjenester — disse selskapene burde flere virksomheter lære av eller samarbeide med. For å levere bedre på bærekraft kommer vi alle bedre ut dersom vi jobber sammen og inspireres av hverandre.

3. Tørre å satse med både investeringer og ressurser

For å oppdage og lykkes med mer bærekraftige løsninger må virksomheter tørre å investere kapital og dedikere ressurser. Det nytter ikke å drive med “løft på bærekraft” på deltid, eller ved siden av de vanlige oppgavene de ansatte jobber med. Bærekraft representerer vår tids kanskje største forretningsmulighet, men det fordrer at bedrifter tørr å jobbe med denne muligheten på fulltid og satse på det.

Disse punktene er på ingen måte banebrytende eller uttømmende, men de synliggjør at det fortsatt ikke gjøres nok for at vi skal lykkes med omstillingen til et mer bærekraftig næringsliv og samfunn. For å bidra til å tette bærekraftsgapet og realisere mulighetsrommet, må næringslivet prioritere nye bærekraftstiltak der den enkelte bedrift har mest å tilføre, lære av eller samarbeide med de som lykkes, og tørre å satse både kapital og ressurser på morgendagens forretningsmodeller.

Meld deg på nyhetsbrev for å få oppdatering om faglig innhold og arrangmenter.

Relevante ressurser

Schaltegger, S., Lüdeke-Freund, F., & Hansen, E.G. (2016). Business Models for Sustainability. Organization & Environment, 29, 264–289.

https://www.sistersinbusiness.no/