20-Dec

Accessibility

Ta hensyn til kognitive funksjonsnedsettelser!

1 min read

·

By Eivind Reime

·

December 20, 2022

Uutilsynet deler brukere med nedsatt funksjonsevne inn i 4 grupper: motorikk, syn, hørsel og kognisjon. Brukere med kognitive funksjonsnedsettelser har problemer med å ta til seg og bearbeide informasjon, og vil typisk slite med å

  • konsentrere seg
  • huske (korttidsminne)
  • lære seg hvordan noe virker
  • fullføre oppgaver

Oftest ser man på kognitiv funksjonsnedsettelse som permanent (autisme, ADHD, dysleksi osv.), men har du tenkt på at en midlertidig hjernerystelse, en fyllesyke eller en hektisk småbarnshverdag også kan skape tilsvarende utfordringer?

Hvordan kan du bidra?

Det kan være veldig vanskelig å vite nøyaktig hvilke utfordringer en løsning skaper for brukere med kognitiv funksjonsnedsettelse, men her er et par tips som kan være fint å huske på:

  • Tydeliggjør hva som er viktig funksjonalitet og i hvilken rekkefølge de eventuelt skal benyttes
  • Bruk bilder, illustrasjoner, video og lyd i tillegg til tekst da tekstlig innhold ofte kan være vanskelig å forstå alene
  • Bruk et enkelt og forståelig språk (https://www.sprakradet.no/Klarsprak)
  • Del opp lang og/eller komplisert informasjon i mindre biter
  • Nummerer stegene i en lengre prosess slik at brukeren enkelt kan se hvor hen befinner seg
  • Begrens hvor mye informasjon brukeren må oppgi

Har du lyst til å lese mer om dette?

Up next...

Loading…

Loading…

Loading…