Scroll to see more

18-Dec

Today's posts

5 min read – UX

How to Change: Key takeaways

In «How to Change», Milkman describes the science of getting from where you are to where you want to be – explaining why the ideal time to pursue change is during a fresh start. Furthermore, she describes six types of obstacles that stand in the way of change and discusses how to tackle them. Lets get to it!

2 min read – Everyday hacks

Five things you perhaps didn't know about Outlook

As a meeting organizer, I quite often experience that people are not aware of these useful features and strange quirks. This blog post can hopefully help you to use Outlook in a more efficient way. My experience and cases below are based on the Windows version of Outlook.

3 min read – Design, UX

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk snakker om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips.

3 min read – Personal Development

Dei usynlege komplimenta

Har du nokon gong lagt merke til kor mange usynlege kompliment du får i løpet av ein dag? Det er kanskje fleire enn du veit. Eg trur vi gjev kvarandre kompliment på små, kviskrande måtar heile tida. I arbeidsdagen, på fritida, med familie og vennar.

1 min read – Sustainability

Wrights lov – Læringskurven fører til ekstremt billig fornybar kraft

"For hver dobling av produserte enheter vil kostnadene falle med en konstant prosentandel" Wrights lov beskriver den industrielle læringskurven. Dette er gode nyheter for klimaet, fordi flere av de kritiske fornybarteknologiene ser ut til å være underlagt denne loven, inkludert sol, vind og batterier. Hør podcasten fra Volts hvis du vil lære mer!

Sign up for our newsletter

Get every day's articles delivered to your inbox.

Join in the holiday cheer and count down to Christmas with us!

I would like updates:
Your email will only be used for these advent calendar updates during the holiday season. They will never be sold or shared with third parties.