2-Dec

Sustainability

Veien til nullutslipp for elektrisk kraft

Hvordan skal vi komme til nullutslipp for produksjon av elektrisk kraft? Fornybare energikilder er åpenbart en del av svaret. Hvilke problemstillinger må vi løse for å kunne fase ut fossilkraft?

1 min read

·

By Trond Arve Wasskog

·

December 2, 2022

Elektrisitet er en kritisk ressurs for det moderne samfunnet. Strømproduksjon er i stor grad basert på kull, olje og gass. Veien til nullutslipp innebærer å erstatte fossilkraft med fornybar energi.

Sol- og vindkraft er variabel. Det er ikke sol på natta, vinteren kan være lang og solfattig, og noen ganger er det vindstille. Hvordan kan vi løse dette?


I denne presentasjonen diskuterer Jesse Jenkins en modell som demonstrerer at nullutslipps-kraftnettet trenger tilgang på stabil baselast. Å bygge ut overkapasitet av vind og sol vil medføre at lønnsomheten reduseres. Langtidslagring av variabel energiproduksjon er helt nødvendig for å komme til nullutslipp av kraftproduksjon; mer om dette i en annen luke.

Decarbonizing Electricity: The Critical Role of Firm Low-Carbon Resources | Jesse Jenkins (YouTube)

Read more from 2-Dec

Up next...

Loading…

Loading…

Join in the holiday cheer and count down to Christmas with us!

I would like updates:
Your email will only be used for these advent calendar updates during the holiday season. They will never be sold or shared with third parties.