Scroll to see more

13-Dec

Today's posts

2 min read – JavaScript, React

How to create a simple Custom Server in Next.js

Do you need help with setting up a simple custom server in Next.js? This trick will get you a long way!

4 min read – Design

Designsystemet ditt kan bane vei for gode og universelt utformede løsninger

Mange mener mye om designsystemer. Noe det ikke er så mye snakk om er hvordan designsystemer kan bidra til universell utforming, som jo er spesielt relevant nå som WAD trer i kraft og vi må rapportere hvordan alle løsningene våre dekker WCAG-kravene.

2 min read – Design

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk forteller om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips!

2 min read – Sustainability

Langvarig energilagring er kritisk i et fornybart energisystem

Fornybare energikilder som vind og sol vil sannsynligvis spille en nøkkelrolle i framtiden energisystemer. Den store utfordringen er å sørge for stabil og forutsigbar tilgang på energi, dag og natt, alle dager, over hele verden. I denne luka ser vi på en forskningsartikkel på Long-Duration Energy Storage (LDES).

4 min read – Java

Slutt med Java

Java er død, lenge leve JVMen!

Sign up for our newsletter

Get every day's articles delivered to your inbox.

Join in the holiday cheer and count down to Christmas with us!

I would like updates:
Your email will only be used for these advent calendar updates during the holiday season. They will never be sold or shared with third parties.