Scroll to see more

15-Dec

Today's posts

3 min read – React

Compute view logic during render in React

Updating view logic based on some state or props is a common thing to do in a React application, and the go-to method is typically by putting every state update in one or more useEffects. However, this will lead to unnecessary updates and unmaintainable code. Let's take a look at how updating view logic is better by doing it during render rather than useEffects.

3 min read – JavaScript, React

Azure Application Insights using Javascript SDK in Next.js

Do you need help with the Javascript SDK for Application Insights? Look no further! This guide will help you go from zero to hero in no time 📈

2 min read – UX, Design

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk snakker om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips 💡

7 min read – Data and analytics, UX

Data og brukerinnsikt

I november samlet vi flere av Bekks faggrupper for å snakke om krysningspunktet «Data og brukerinnsikt» – og for en kveld det ble! UX-designere, forretningsrådgivere og utviklere var samlet for å diskutere utfordringer og lære om hverandres perspektiv.

2 min read – Design, Product development

Hvordan samarbeider vi? Del 2

Hva skal til for å få et godt samarbeid mellom produkteier og designer? Og et godt samarbeid i teamet?

6 min read – Strategy

Smidig skalering, Spotify-modellen og det store paradokset

Spotify-modellen rengnes av mange som det beste rammeverket for skalering av smidig praksis. Men bør den anvendes?