16-Dec

Today's content

12 min listenInnovation

Hvordan kan data faktisk bidra til verdiskapning?

Drypp er en lavterskel podcast fra Bekk.

10 min readThe Cloud

Declarative management of dotfiles with Nix and Home Manager

Nix is a declarative package manager with rising popularity. One of the best ways to actually learn it is to use it, and what better way to learn it than using it every day to manage your dotfiles?

5 min readStrategy

Seks sirkulære hovedtrekk gir seks hovedtyper av sirkulære forretningsmodeller

Om man lykkes med å skape forretning av å bidra til en mer sirkulær økonomi, defineres av hvorvidt man klarer å designe en god forretningsmodell bygget etter sirkulære prinsipper. I denne artikkelen skal vi utforske hvordan seks sirkulære hovedtrekk gir grunnlag for seks hovedtyper av sirkulære forretningsmodeller.

4 min readDevelopment, Personal Development

Hvordan håndtere kontekstbytting som en utvikler

I arbeidslivet er man nødt til å skifte oppmerksomheten mellom å programmere på ulike oppgaver, sitte i møter, eller håndtere input fra kolleger.