Scroll to see more

14-Dec

Today's posts

10 min read – Security

Segment your home network today!

The age of IoT (Internet of Things) is upon us, and it poses a real challenge to the security of our home networks. This post will look at some practical approaches you can take to isolate untrustworthy devices from the rest of your home network.

16 min listen – Development

Brannfakkel - Trenger vi tester i 2021? (Del 6 av 6)

Drypp er en lavterskel podcast fra Bekk. En liten gjeng samlet inn heftige påstander og inviterte til Drypp-innspillingskveld på Trondheimskontoret - med julebrus, godis og god stemning. Resultatet ble seks episoder med brannfakler. God lytt.

6 min read – Strategy

Unngå beslutningstretthet når du tar viktige valg

Mange viktige valg tas på tidspunkter der vår kapasitet til å fatte gode beslutninger er tynnslitt. Med et bevisst forhold til valgene vi tar i løpet av en dag, og hvordan vi fatter disse, kan vi frigjøre tid og tankekraft til å prioritere og fatte bedre beslutninger.

7 min read – Elm

Fixing a performance problem in Elm using Html.Lazy

How you can increase the performance of your Elm application using Html.Lazy, and why that motivated me to look into elm-css.

4 min read – UX

An introduction to UI sounds

What are UI sounds and how can we use them to create better user experiences?