Scroll to see more

UX

4 min read – UX, Design

Sharpen your UX writing with poetry

Writing poetry is a good exercise for any writing, because of the control and mastery required to make it good.

5 min read – Accessibility, UX, Web, React

Making an accessible loading button: Aria-disabled with friends

In web development, designing an accessible loading button is a real head-scratcher. There's no easy one-size-fits-all solution, but understanding the various approaches improves your ability to make accessible experiences. So, how do we make a loading button accessible?

13 min read – Design research, Product development, Design, UX

Designforskning - har det noe for seg?

Denne artikkelen utforsker utfordringene og potensialet knyttet til å oversette designforskningens noen ganger svevende og astrakte teorier og perspektiver til praktisk bruk i designhverdagen.

5 min read – UX, Design, Designsystem

Designsystemer og hvordan de kan hjelpe din virksomhet

4 min read – UX, Design, Designsystem

Design systems and how they can benefit your organization

5 min read – Design, UX, Product development

Kraften i historiebaserte intervjuer

Gjennom kvalitativt innsiktsarbeid utforsker vi hva vi skal lage og hvorfor. Når en person i et brukerintervju forteller sin historie, så skaper det empati. Det gir en mulighet til å sette seg inn i og forstå en annen persons perspektiv. Perspektiv på verden. Perspektiv på organisasjonen du jobber i. På tjenesten teamet leverer.

5 min read – UX, Design

Design tokens - Kreativ kontroll

Hva er design tokens og hvordan bruker man det?

5 min read – UX, Design

Design tokens - Creative control

What are design tokens and how can you use them?

7 min read – Design, UX

Innsiktsøyeblikket: Gullet i kvalitativ research

For å få tid til mer kvalitativt innsiktsarbeid i den travle, smidige produktutviklingshverdagen: Fokuser på innsiktsøyeblikket!

5 min read – UX, Design

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk snakker om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på og runder av med et godt tips 💡

3 min read – Design, UX

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk snakker om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på og runder av med et godt tips 💡

3 min read – UX

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk forteller om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips!

2 min read – Design, UX

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk forteller om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips!

5 min read – UX

Boundary objects - Design for Collaboration

As a designer, you should know what boundary objects are. Not necessarily to make you a better designer, but because a large portion of what you're already doing as a designer is probably to make boundary objects. At least this applies to me as an interaction designer working in a product team.

3 min read – Design, UX

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk snakker om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips.

3 min read – UX, Design, Methodology

Someone else can obtain that data

We must become more aware of how we potentially pollute the data we collect from users.

5 min read – JavaScript, CSS, React, Design, UX

Gjør nettsiden din levende med CSS-transitions

Nettsider med animasjon får litt personlighet, og det skal lite til for å oppnå det. Her er en guide til bruk av CSS-transitions.

5 min read – UX

How to Change: Key takeaways

In «How to Change», Milkman describes the science of getting from where you are to where you want to be – explaining why the ideal time to pursue change is during a fresh start. Furthermore, she describes six types of obstacles that stand in the way of change and discusses how to tackle them. Lets get to it!

3 min read – Design, UX

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk snakker om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips.

2 min read – UX, Design

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk snakker om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips 💡

7 min read – Data and analytics, UX

Data og brukerinnsikt

I november samlet vi flere av Bekks faggrupper for å snakke om krysningspunktet «Data og brukerinnsikt» – og for en kveld det ble! UX-designere, forretningsrådgivere og utviklere var samlet for å diskutere utfordringer og lære om hverandres perspektiv.

3 min read – Accessibility, UX, Design, Methodology

Hvordan får vi universell utforming til å bli en del av teamhverdagen?

Universell utforming. Vi vet alle hva det er, vi vet alle at det er superviktig - og riktig! - å få til, og vi snakker om det hele tiden. Og den aller vanligste måten å jobbe med det på, er fremdeles som tunge skippertak en gang i mellom. Hvordan får universell utforming til å bli en del av teamhverdagen?

2 min read – Design, UX

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk snakker om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips.

5 min read – UX, Design

User interviews generate lies

Sonja Porter thinks we should be more critical towards what we hear in user interviews, and instead use methods that don't ask users to lie.

5 min read – UX

Nudging: til hjelp eller til forvirring?

Det er mange tilfeller hvor vi som designere kan anta at brukeren egentlig ikke ønsker å gjøre det de er i ferd med å gjøre. I hvilken grad er det da vår oppgave å nudge dem, altså lede dem i en annen retning? På hvilken måte skal vi gjøre det? Og skal vi i det hele tatt gjøre det?

3 min read – UX, Design

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk snakker om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips.

4 min read – UX, Design, Methodology

Let's kill the prototype

Ragnhild thinks we should put detailed prototypes to rest, and rather get our designs out to the public faster.

3 min read – UX, Design

Hvordan gi designstudenter praktisk erfaring

Se for deg at du er en student som leter etter sommerjobb og ser at alle stedene du ønsker å søke krever portfolio. Du har et par prosjekter gjennom studiet basert på en teoretisk problemstilling, og har kanskje laget et par skisser i Figma. Kan vi som bransje hjelpe disse studentene slik at de får mer relevante prosjekter på sin portfolio?

2 min read – UX, Design

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk snakker om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på og runder av med et godt tips 💡

3 min read – Design, UX

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk snakker om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips.

4 min read – UX

The Power of Habit: Key takeaways

In his book Charles Duhigg explains what a habit is, what building blocks it consists of and how it influences us as individuals, businesses and society.

4 min read – UX, Design, Product development

Dear UX-designers, don't work alone!

To all UX-designers: Stop working alone, start pair designing and embrace collaboration.

7 min read – UX, Design

Økonomi + skam = </3

2 min read – Accessibility, UX

Visual redundancy

Create more efficient and accessible interfaces by adding visual redundancy to your UI components!

2 min read – UX, Design

Dagens Designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk snakker om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips.

14 min read – UX, Design

Hva bør en designer kunne?

Et første forsøk på å beskrive hva en ux'er bør kunne - inspirert av friskt foredrag av Fredrik Matheson på høstens Fryd. Er det virkelig sånn at vi ikke har noen klare beskrivelser av hva en ux'ers fagområde består av? Ja, det er det kanskje. Burde vi ha det? Vel, det har vel ofte virket tryggere om noen kunne pekt helt konkret på hva de forventer av oss som ux-designere. Ingen fasit, men noen første tanker (som absolutt må itereres videre på) - her er mine 6 ting en designer bør kunne.

6 min read – UX, Methodology, Design

Hurts so Good

The complicated relationship between design and MVPs - and why it’s worth it ❤️

4 min read – UX

An introduction to UI sounds

What are UI sounds and how can we use them to create better user experiences?

3 min read – UX

COM-B: Change your user's behavior by asking the right questions.

13 min listen – Design, UX

Brannfakkel - Er design nødvendig da? (Del 1 av 6)

Drypp er en lavterskel podcast fra Bekk. En liten gjeng samlet inn heftige påstander og inviterte til Drypp-innspillingskveld på Trondheimskontoret - med julebrus, godis og god stemning. Resultatet ble seks episoder med brannfakler. God lytt.

Video – UX

Designsystemet til Entur

Designsystem? What? Er det vits å ha? Og hvorfor?I denne talken kommer du til å bli introdusert til en hel haug med flotte konsepter, idéer og forhåpentligvis bli solgt på hvorfor du burde ha ditt eget!

15 min listen – UX

Er nudging egentlig manipulering? (Del 3 av 3)

Drypp er en lavterskel podcast fra Bekk. I denne episoden snakker vi om nudging.

4 min read – UX, Design, Personal Development

Facilitation: What’s your style?

Taking on the multifaceted role of facilitator can be intimidating. Get started by playing to your strengths.

18 min listen – UX

Hvordan bruker vi nudging? (Del 2 av 3)

Drypp er en lavterskel podcast fra Bekk. I denne episoden snakker vi om nudging.

4 min read – UX

Mindre “lære bort”, og mer “lære sammen”

Jeg jobber som UX-designer i et team som lager digitale tjenester, og jeg ønsker at flest mulig beslutninger i teamet skal tas ut fra et brukerperspektiv. Ikke alle. Men de fleste. Og sjansen for at det skal skje, øker hvis alle i teamet forstår brukerens opplevelse av tjenesten.

12 min listen – UX

Hva er nudging? (Del 1 av 3)

Drypp er en lavterskel podcast fra Bekk. I denne episoden snakker vi om nudging.

3 min read – UX

A Christmas Eve of Design 🎅

Finally Christmas Eve! Hopefully, this calendar has made the Christmas advent a little more interesting. This year with both harde og myke pakker which Kjersti Bjelkarøy has written about. That you might have learned something new from the calendar or got some tips and tricks for yourself or your team. Maybe it has contributed to Ease the wait for Christmas Eve?

36 min read – UX

Å designe en kultur med psykologisk trygghet

Kultur spiser strategi til frokost. Særlig når den omfavner psykologisk trygghet blant de ansatte. La oss se på hvorfor vi trenger dette, og se på noen enkle verktøy vi kan bruke for å metodisk skape denne kulturen i teamene vi sitter i.

4 min read – UX

Et bittelite tips på bittelille julaften

Det mangler alltid et punktum eller en hjelpetekst. Knappen er ikke helt midtstilt og det finnes skriveleifer her og der. Det er for lite eller for mye avstand mellom noen elementer, mobilversjonen avviker litt fra desktopversjonen og det er for lav kontrast på teksten i dark mode. Dette er eksempler på småfeil som fort oppstår. Hvorfor er det viktig å få fikset disse feilene? Og hvordan kan vi holde oversikt over dem og få de prioritert slik at de blir fikset?

9 min read – UX

This article emits 0.28g of CO2 every time it’s viewed...

...whereas this article only emits 0.27grams CO2 per page view. But oh this one… 1.56grams CO2 for each view 😬

8 min read – UX

Fra analog til digital bøsse på speed

I en nasjonal dugnad, én søndag i året har over 100 000 mennesker banket på dører i hele Norge for et godt formål. Hva skjer når man ikke lenger kan samles fysisk og hvordan erstatter man denne aktiviteten digitalt på kun seks uker?! 😱

8 min read – UX

Den digitale julevasken

Hva har Marie Kondo og Hey til felles? Hvordan kan de hjelpe en rotete sjel å få styr på nyhetsbrev og viktige e-poster? Her får du et innblikk i hverdagen til en designer som elsker organisering, ispedd et aldri så lite review av e-posttjenesten Hey.

5 min read – UX

Å være nyutdannede designer på et smidig team

Vi er to nyutdannede interaksjonsdesignere fra UiO som startet å jobbe hos Bekk i august. Fra tiden på skolebenken hadde vi lite erfaring med smidige team, og vi gikk derfor inn i arbeidslivet med nysgjerrighet for hvordan det å jobbe smidig fungerer i praksis. I denne artikkelen prøver vi å svare på noen spørsmål vi hadde før vi startet.

8 min read – UX

UX i Gaming

Dette er mine observasjoner og tanker jeg har gjort meg rundt interaksjonsdesign i spill som en gamer og ux designer. Du er kanskje ikke enig, eller har ikke tenkt noe særlig over det, men kanskje du blir litt mer oppmerksom nå?

8 min read – UX

Designing for online auctions

As designers we are used to working on new domains, problems, and design challenges, and we are left with interesting reflections and insights about them. In an attempt to share some of these insights, I have written this article about the design challenges and solutions of designing for an online auction. Hopefully it can serve as inspiration or insight for other designers!

2 min read – UX

Design and emotions

The other day, a group of designers here at Bekk was so lucky to get a super interesting presentation about emotions from a psychologist. The Psychologist was Lars Hære.

7 min read – UX

Kan et produktteam sammenlignes med et parforhold?

En dag i november fikk jeg en AHA-opplevelse. Den gode, deilige følelsen hvor alt gir mening, hvor jeg følte meg et par kilo lettere. En ny sammenheng ble oppdaget, da jeg begynte å reflektere rundt at et produktteam, og spesielt samarbeid med ulike utviklere, på mange måter kan sammenlignes med et parforhold.

1 min read – UX

Ting du har hørt i møter i år

En liten julegave til dere fra oss i faggruppa Tegning, form og animasjon. Vi har på hvert vårt hjemmekontor visualisert noen fraser, uttrykk og ting dere har hørt i møter i år. God jul 🎅

12 min read – UX

Litt av hvert fra 2020

Jeg dristet meg til å sende ut et skjema for å ta en liten jule-temp på avdelingen. Det førte til denne luken som deler erfaring fra til sammen 6560 dager(49200 timer) med designere på hjemmekontor. Det er mye hjemmekontor det, på godt og vondt. Her handler det mest om det som var godt! Obs! Dette er en luke laget for å skrolle seg gjennom og kose seg med hva folk har delt. Så ikke hegn deg opp i at det står mange minutter!

5 min read – UX

Inspirasjon: En date med et fabeldyr

6 min read – UX

Hvordan fondsparing gjorde meg 30 år eldre

Spar i fond, sa de. Det er smart, sa de. Men løsningene, derimot, er ikke det.

12 min read – UX

De harde og myke pakkene i 2020

For deg som er ute etter artikkelen om hvordan du kan bli en bedre designer på tre minutter – dette er ikke den artikkelen. Dette er en historie, eller en samling av historier, fra meg og fra mine kollegaer, til deg. Om hva året 2020 har gitt oss - på godt og vondt, hardt og mykt. Denne artikkelen skal ikke konkludere med noe som helst, og får deg ikke nødvendigvis til å rope heureka. Tvert i mot, det skal bare fortelles og deles, rives og åpnes. Jeg håper du liker det du får!

5 min read – UX

Getting to know The Wizard of Oz

A story about trying to use the Wizard of OZ method adding new functionality to our client’s product.

6 min read – UX

Digital typography and accessibility

Have you ever realized how important text is in the digital sphere? It’s impossible to avoid text, whether you are to read an article, search for information, watch a video, or complete a task. In fact, it is estimated that about 95 % of the internet is text (1). This vast ocean of text states the need to welcome everyone to read, interpret, and understand - regardless of their abilities or disabilities. If you design or develop digital content, you have a responsibility to do so. And I’m here to help!

10 min read – UX

What I Learned About UX Writing From a British Prog Drummer and David Lynch

There are so many brilliantly written articles about UX Writing out there so I decided to take a look at it from a more personal point of view.

7 min read – UX

17 activities to get to know your team remotely

2 min read – UX

So you’ve opened Figma, now what?

Maybe you have just been hired by a company that uses Figma? Maybe you have been using Sketch and Abstract for the last years and heard some good things about this new, up and coming design tool? Maybe you even have used Figma for a while and you’re curious if maybe there still are some tricks you haven’t yet learned? Well, look no further! The answers to all some of your questions lie ahead!

7 min read – UX

Verdien av gode brukerhistorier

Blås i dævve personas. Blås heller liv i innsiktsarbeidet, og lag historier du tror på selv. Det er først da du kommer nærmere de faktiske folka som bruker produktet ditt.

6 min read – UX

Five things we wish we knew about working as a UX designer before we started

We thought we were ready. We finished our degrees, had done quite a few design projects, and read books about UX. Little did we know that there are many aspects of being a UX designer that our degrees did not prepare us for. As we now approach our four-month mark working at Bekk, we have reflected on five aspects of working as UX designers we wish we had known about before starting. Maybe they can help you as an aspiring designer?

5 min read – UX

A UX calendar to ease the wait for Christmas Eve!

Welcome to this year's UX advent calendar! Last year was the premier for ux.christmas and this year we are doing it again. 24 days, 24 articles. Windows of inspiration, facts, a little insight into our world, and other things that we have worked with during this strange year of 2020. Herman is going to tell you a little about Figma. Citona and Sigurd share 5 things they wish they knew about working as a UX designer before they started, and Espen is writing about inspiration.

18 min read – UX

The importance of delightful UX

People love delightful digital experiences. It can make the dullest of tasks — an exciting experience. Like filling in forms and paying for groceries. So why aren't every digital experience delightful?

7 min read – UX

Four Definitions of Design

5 min read – UX

Your product team needs an insight retro

Who is responsible for insights in a product team?

3 min read – UX

Slipp fontene fri!

Folka i Monotype, kanskje verdens fremste fonteksperter, publiserte nylig en trendrapport om typografi. De mener at bruken av variable fonter kommer til å øke dramatisk de neste årene. Men hva er egentlig variable fonter? Og hvorfor har det plutselig blitt så aktuelt akkurat nå?

5 min read – UX

User insight alone won't cut it for good design

Why you, as a designer, should know the domain you are working in, not just base your choices on user insight.

11 min read – UX

Team, take the wheel

4 min read – UX

Utpust om viktigheten av å være nysgjerrig

- Hvorfor? Hvorfor? - Hvorfor? - Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? - Slutt! - ... Hvorfor?

4 min read – UX

Designere gjennom en utviklers øyne

Tegnetusjer i ørten pastellfarger. Fancy penner. iPhone. Post-its i diverse størrelser; noen større enn en PC-skjermen, andre mindre enn et viskelær. En bok om “Real life Continuous Digital Design Thinking In Agile Organisations Service Blueprint Flow”. Macbook med “Wine&Design”-sticker. Kaffekopp, chiapudding og mandelmelk fra Kaffebrenneriet. Slik ville jeg, en utvikler, beskrevet en designers pult på 30 sekund.

10 min read – UX

Ambisjoner og måltall: hvordan vi jobbet med å finne teamets retning

En liten historie om hvordan produktteamet vårt prøvde seg frem for å finne ut hva vi ville få til. Hvordan vi jobbet frem noen ambisjoner og strevde med å finne gode måltall. Litt om hvordan vi måtte tenke noen hakk større enn vi var vant til. Og litt om at det ikke var lett.

6 min read – UX

Å være bevisst sine antagelser

Når vi utvikler digitale løsninger så tar vi gjerne mange antagelser om hva som vil løse problemet vi jobber med. Vi ser et problem, vi kommer på en idé om hvordan vi kan løse det, vi lager det og setter det ut i prod.

4 min read – UX

Tips & Tricks for Better UX in Voice Interfaces

3 min read – UX

Dark patterns, dark times

Dark patterns are everywhere. Probably you have been the victim of a dark pattern without even knowing about it. So what are they, and what can we do about them?

5 min read – UX

Bygg bedre produkter ved hjelp av Nuggets!

Har du noen gang gjort noe bare fordi andre gjorde det? Trent mer og spist sunnere i januar? Eller kanskje til og med blitt værende i et forhold du visste burde vært slutt? Da er du ikke alene. Men hvorfor gjør vi egentlig disse tingene? Og hvordan kan vi bruke kunnskap om adferd i designprosessen? Roxy og Gerome i Coglode lager Nuggets for å hjelpe oss med dette.

7 min read – UX

The UX of APIs

9 min read – UX

Juletempen på fem designarar i Bekk

14 dagar att til jul! Treng du nokre tips til hektiske innspurtsdagar, leiter etter inspirasjon til gode brukaropplevingar, eller lurer du kanskje på kva julesong du skal sette på til arbeidet og kva julefilm du bør få med deg før jula ringes inn? Eg har tatt juletemperaturen på fem av designarane våre i eit forsøk på å finne svar.

5 min read – UX

An intro to Behavioural Economics by a UX designer

Key concepts from Behavioural Economics every UX designer should know

7 min read – UX

6 oppvarmingsøvelser for å kickstarte din workshop

Av og til trenger man en skikkelig kickstart på en workshop. Hensikten kan være å fremme kreativ tenkning, eller bli bedre kjent og løse opp i stemningen. Det er ikke alltid lett å gå fra 0 til 10 på kort tid. Derfor kan oppvarmingsøvelser være en ypperlig måte å sparke i gang en workshop, eller unngå den velkjente «etter lunsj-dippen».

7 min read – UX

Hvorfor du trenger en merkevare — ikke bare et digitalt produkt?

I faggruppen Identitetsdesign i Bekk har vi tidligere i år arrangert en Brandsprint for seks oppstartere for å hjelpe dem med å konkretisere identiteten/merkevaren fra abstrakte tanker til en konkretisering av merkevaren. En av oppstartene, We Ignite Tech, fikk i tillegg enda en workshop der vi gikk gjennom flere verktøy som ga en bredere forståelse av merkevaren i teamet. Workshopen supplerte Brandsprinten med personlighet, posisjon og konsept. Sammen dannet workshopene «grunnmuren» til merkevaren i form av en strategi: Merkevarehistorien. Den danner grunnlaget for å bygge identiteten til We Ignite Tech.

6 min read – UX

Accessibility: One web to include 'em all

Designers usually strive to design user-friendly products fit for a diverse group of people. But how do we actually design and develop products that consider the needs of impaired users? This short article aims to introduce you to the maze of web accessibility and its related framework WCAG 2.1: How can we include people with disabilities on the web and how do we understand the numerous criteria we need to meet in order to do so?

6 min read – UX

En liten historietime. Om historier.

Historier sender ungene våre til drømmeland. Historier bygger solide merkevarer og får tårer til å trille på kino. Historier skaper helter. Skurker. Presidenter. Mytologier. Konspirasjoner. Legender. De er limet som skaper et fornuftig narrativ vi kan forholde oss til i dag, i morgen og til dagen historiene våre er alt som er igjen. Velkommen til en liten historietime. Om historier.

3 min read – UX

Oh... So you’re still using Maslow’s Hierarchy of Needs? Awkward...

Psychologists have moved on to a new model, and it’s all about fundamental motives.

3 min read – UX

Why development teams should talk about identity.

A brand, or identity, is all about the feeling you get when you encounter a product. Identity designers work with logos, packaging, advertisements and more to form a desired feeling in the hearts of a brand's customers. So then why am I, a UX-designer working on IT projects, writing an article about identity design? Aren't these two separate fields?

5 min read – UX

Key takeaways from Edward De Bono’s "Serious creativity"

Let us have a look at creative thinking!

5 min read – UX

The world premiere of UX.christmas

Tada. With this post, I declare UX.christmas hereby launched. Welcome to the world’s first UX advent calendar from Bekk – 24 articles from 24 Bekkers and a rant about roles and tunnel vision.