10-Dec

Leadership

En god leder trenger bare to egenskaper

5 min read

·

By Hans Kristian Henriksen

·

December 10, 2023

God ledelse er noe av det vanskeligste som finnes. De fleste har opplevd mer dårlig ledelse enn god ledelse, og man kan starte å lure på om det er så vanskelig å være en god leder at det bare må bli sånn. Men egentlig kreves det bare to ting av deg for å bli en god leder!

1. Selvrefleksjon over eget lederskap

Som leder er det din jobb å gi tilbakemeldinger til andre, både positive og negative. Når noen gjør noe bra må du hjelpe dem med å se hvorfor de lyktes, og hva de kan gjøre for å fortsette å utvikle seg i riktig retning. Og når noen gjør noe de ikke burde gjort, så må du på samme måte klare å veilede dem til å forstå hva som gikk galt, hvorfor det ikke tjener målet, og hvilke endringer de trenger å iverksette.

Men som leder har man ofte ikke den samme muligheten til å få tilbakemeldinger. Dine egne ledere jobber ofte lenger unna deg, enn den avstanden du har til dem du leder. Og de du leder vil fort bli usikre på hvor tydelige tilbakemeldinger det er trygt å gi til deg, all den tid du som leder ofte har makt over både arbeidsoppgavene og lønnen deres.

Derfor må man bruke mye tid på å utforske sitt eget lederskap. Det er opp til deg som leder å ha et reflektert forhold til hvordan du går frem i relasjonene med de rundt deg, undersøke hvordan du oppleves, og skaffe deg forståelse for din effekt som leder. Det er krevende, men helt nødvendig. Som leder kan du ikke forvente å få servert en ferdig evaluering av arbeidet ditt på sølvfat. Du må jobbe hardt, være åpen for tilbakemeldinger og kritikk, ha en interesse for å forbedre deg, og bruke tid på både selvrefleksjon og læring hvis du skal lykkes.

Dessverre kan du ikke bare dra på et ledelseskurs, eller et refleksjonsseminar. Du må hele tiden øve opp din egen selvinnsikt ved å reflektere over deg selv og din egen adferd. Sett av tid i hverdagen din til å tenke over relasjonene dine til de du jobber med, hva du sier og gjør på jobb, og hvilken effekt det har på de du ønsker å lede. Oppnår du faktisk det du ønsker når du forsøker å lede? Hva kunne du gjort annerledes for å i større grad hjulpet de du leder med å nå sine mål?

2. Evnen til å gjøre deg selv relevant for de du leder

Selv om du er en god leder som klarer å ta godt vare på de du skal lede, en som kan gi klar og tydelig veiledning og som er genrelt godt likt, så hjelper det lite hvis ingen har noen grunn til å komme til deg. Den tradisjonelle sjefen som styrer den minste oppgave med jernhånd er for lengst borte fra moderne organisasjoner. Nå er lederne tilretteleggere, mentorer og sparringspartnere.

Men hvis ingen kommer til deg for å få den tilretteleggingen, hvis ingen vil sparre med deg, da kan du jo egentlig ikke utøve så mye lederskap. Derfor må du sørge for at du er relevant for de du skal lede. Du må kunne tilby noe som gjør at de ønsker å involvere deg i sitt arbeid. Da får du også invitasjonen til å komme inn med ledelsen din, og kan langt mer effektivt lede arbeidet.

Å være relevant krever både at du forstår fagfeltet og oppgavene til de du leder, slik at du har troverdighet på det faglige, og at du har perspektiver eller kunnskap som andre trenger, så du kan bistå med både den faglige og personlige utviklingen til de rundt deg. Du må også ta ansvar for å vise folk at du er en person som de vil få utbytte av å sparre med. Det krever nysgjerrighet om det er snakk om et fagfelt som er ulikt ditt eget, evnen til å sette arbeid i en større kontekst, og at du kjenner både organisasjon, fag og folk som andre ikke har like god innsikt i.

Heldigvis ligger det i lederrollen gode muligheter til dette. Du har ofte mye mer kontroll over egen tid, kan delegere vekk oppgaver som ikke hjelper deg nå dette målet, og blir gjerne invitert inn i andre team og grupperinger hvor du kan lære ting som vil være veldig verdifullt å gi videre til de du leder.

Så hva gjør jeg nå?

Les mer om ledelse! Det finnes hauger av gode bøker som forteller mye om hva som kan gjøre deg til en bedre leder. Her vil jeg anbefale Radical Candor av Kim Scott som gir klar og tydelig veiledning til de tingene mange gjør feil som leder, og hva man må gjøre dersom man skal komme på rett spor.

Diskuter ledelse med andre ledere! Snakk med dem om de utfordringene du opplever, sett deg inn i de situasjonene de opplever, og diskuter hva dere kunne gjort bedre. Diskusjon er et kraftig verktøy for å trigge refleksjon, og kan hjelpe deg til å se ditt eget lederskap fra et nytt perspektiv.

Vær nysgjerrig og skaff deg bred innsikt! Ved å forstå organisasjonen, heve blikket, og sette deg inn i andres fagfelt og utfordringer vil du få et perspektiv på problemstillingene som resten av organisasjonen ikke har.

Og helt til slutt: Husk at det ligger i ordet “Leder” at det er en som går foran og som andre følger. Du blir ikke en leder av å få tittelen. Du blir først en leder når noen velger å følge etter deg. Frem til da er du bare en sjef.

Up next...

Loading…