4-Dec

Design

Tips for å lese mer faglitteratur!

Alle (designere) bør lese mer faglitteratur og diskutere relevansen av det vi leser med de vi jobber med! Hvordan komme i gang? Jeg har samlet noen tips!

2 min read

·

By Ida Christine Opsahl Høydal

·

December 4, 2023

Aller først, hvorfor bør vi lese mer? Kunnskapen som er nedskrevet i bøker er akkumulert kunnskap som forfatteren gjerne har brukt flere år på å tilegne seg, reflektere over og formidle. Ved å lese kan vi ta del i denne kunnskapen, få nye impulser, perspektiver og metoder som beriker vår egen måte å jobbe og tenke på.

Verdien av å lese blir i tillegg langt større når vi diskuterer bokens relevans med kollegaer og teammedlemmer. Da tvinges vi til å gjenfortelle, reflektere og mene noe om det vi leser. Det kan for eksempel være nyttig å spørre seg «Hvordan er dette relevant for det jeg jobber med?», «Er jeg enig eller uenig i det jeg leser?», «Ble noen av mine tidligere antakelser eller oppfatninger utfordret, hvordan?». Det å dvele ved det vi leser og teste det ut i vår hverdag gjør at vi husker vi bedre, og får en dypere forståelse for bokens innhold.


Noen tips for for å lese mer faglitteratur:

  • Finn din motivasjon for å lese mer – Hva ønsker du å lære eller få ut av lesingen?
  • Ha en aktiv leseliste – bøker du gleder deg til å lese
  • Planlegg lesningen til din peaktime – Tiden på døgnet når du er mest våken og oppmerksom
  • «Timebox» lesingen – Les fortere enn normalt over kortere tid med maksimalt fokus.
  • Ta notater – det du ønsker å huske eller ting du lurer på
  • Gjenfortell og diskuter det du leser – da husker du bedre og det kan skape gode diskusjoner

Dette er et drypp fra faggruppen Leseinitiativet UX 📚 Håper du blir inspirert til å lese en fagbok i julen og starte det nye året med spennende faglige diskusjoner om noe nytt du har lært! 🎄