Scroll to see more

1-Dec

Today's posts

1 min read – Meta

Bekk Christmas 7.0

Welcome to the seventh installment of Bekk Christmas

5 min read – Development, React

Polymorfisme i React: 2 mønstre du må kjenne til

Enten du lager et bibliotek eller lager React-komponenter for din egen del, er det en teknikk du bør kjenne til: polymorfisme. Det er når én ting kan ta flere former, som når en knapp kan opptre som en lenke. Brukt riktig, kan det redde deg fra å vedlikeholde ulike varianter, samtidig som det kan gi brukerne fleksibiliteten de trenger fra komponenten. I denne teksten vil jeg vise deg hvordan du kan utnytte 2 av de mest kjente måtene å få til polymorfisme i React: “as”- og “asChild”- mønstrene.

4 min read – Kotlin

Julerengjøring i Kotlin på 5 minutter

“Nå har vi vaska kode, og vi har slettet alt. Og vi har krasja appen, og databasen falt." Dette var nesten min julelåt da jeg skulle slette litt kode sist. På 5 minutter kan du lære hvordan gjøre det samme OG hvordan du kan unngå å gjøre nøyaktig som meg, men bedre.

5 min read – Development, React

Polymorphism in React: 2 patterns you must know

Whether you're making a library or making React components for your own sake, there's one technique you must know: polymorphism. It's when one thing can be multiple shapes, as when a button can act as a link. Used correct, it can save you from maintaining many variants, and at the same time give your users the flexibility they need. In this text I will show you how to utilize two of the most known ways of implementing polymorphism in React: the "as"- and "asChild"-patterns.