17-Dec

Design, Product development

Hvordan samarbeider vi? Del 4

Hva skal til for å få et godt samarbeid mellom produkteier og designer? Og et godt samarbeid i teamet?

2 min read

·

By Siri Olsen Corneliussen, Linn Harbo Dahle, Lene Valderhaug Bakke

·

December 17, 2022

Samarbeidet fungerer dårlig når man har blikket på to helt forskjellige horisonter

Som designer liker vi ofte å ha overblikk og vite hvor vi skal, vi har gjerne blikket på horisonten. Hvordan får vi det overblikket? Har produkteieren overblikk? Og ser vi det samme? 👀

Vi synes det fungerer best når hele teamet har tett dialog om veien vi skal gå sammen — hvorfor vi prioriterer som vi gjør, hvor vi skal på kort og lang sikt, og med hvilken fart vi reiser. Men hvordan får man til dette? 🤔 Har vi gode nok rutiner for å ikke bare se det som skjer rett foran oss, men også innimellom stoppe opp og se hva som skjer på lengre sikt? Når vi er veldig flinke på å levere funksjonalitet kontinuerlig og raskt, hva skjer da om vi glemmer å se fremover? Det er veldig tilfredsstillende å ta ett og ett steg, men noen ganger må man stoppe opp, se framover og se om vi går i riktig retning.

Hva er målet til teamet? Hvordan kom vi frem til det? Sannsynligvis har samtlige i teamet mål om å lage så gode tjenester som mulig. Vi må huske på dette når vi kommuniserer. Det kan være svært nyttig for hele teamet å sette av god tid til å formulere et klart og tydelig felles mål — det er aldri for sent å gjøre dette. Med et tydelig mål kan vi la diskusjonene handle om hvordan vi sammen skal kunne nå dette målet. Er vi uenig om detaljer, men vet at vi forsøker å nå det samme målet, kan dette sette en helt annen tone i diskusjonene.

Det er mange måter å jobbe mot et felles mål; mange har de siste årene tatt i bruk OKRer, Noen av oss har hatt suksess med Product Discovery og Opportunity Solution Tree. Det viktigste er å finne noe som passer for ditt team — slik at alle har et felles bilde av:

  • Dagens status — hvor er vi nå
  • Hvor skal vi? Målet vårt på kort og lang sikt
  • Kapasiteten til teamet
  • Hvilken fart har vi? Skal alle ha samme fart?

Vårt tips: Designer og produkteier må jobbe tett og skape forståelse for et felles mål.


Lesetips

💻 How product managers lose trust — John Cutler

Up next...

Loading…

Loading…