16-Dec

Design, Product development

Hvordan samarbeider vi? Del 3

Hva skal til for å få et godt samarbeid mellom produkteier og designer? Og et godt samarbeid i teamet?

3 min read

·

By Linn Harbo Dahle, Siri Olsen Corneliussen, Lene Valderhaug Bakke

·

December 16, 2022

Vi digger å jobbe tett med produkteiere! Det er essensielt for å få produktteamet til å fungere godt. Produkteier er ofte en supergod støttespiller for det brukersentrerte perspektivet. Men noen ganger fungerer samarbeidet mellom UX-designeren og produkteieren ikke like godt.

Hva påvirker dette samarbeidet? Når blir det bra og når blir det krise? Vi har samlet noen refleksjoner etter en diskusjon mellom flere UX-designere i Bekk.

Del 3 av 4

Hverdagen i et team fungerer dårlig når vi tenker at jobben vår er begrenset til “rollen” vår

Vi må slutte å snakke om arbeidsoppgaver knyttet til en rolle. Vi må snakke om hvilke arbeidsoppgaver teamet har. Hva skal til for å lage et knallbra produkt?

Det er, selvfølgelig, så mye mer enn de klassiske arbeidsoppgavene som “tegne en skisse”, “være i et møte” eller “skrive en kodelinje”. For eksempel hvis en produkteier som jobber i et team kun er opptatt av å måle effekten av produktet, men ikke ønsker å jobbe sammen med teamet på alt som skal til for å få til et godt produkt, så vil samarbeidet skurre.

Vi har ulike roller inn i et tverrfaglig team for å ha med ulik kompetanse og perspektiver, men det er et must at vi faktisk samarbeider i teamet. Hva betyr det i praksis? Det betyr at vi ofte må gjøre arbeidsoppgaver som ikke nødvendigvis er én rolle sitt typiske ansvar.

At en produkteier kan ta ansvar for rekruttering av brukere til intervju. At en designer kan ta ansvar for personverndokumentasjon. At en produkteier argumenterer for å bruke tid på teknisk gjeld. At en utvikler kan ta hovedansvaret for å ta notater fra et brukerintervju.

Det er ikke nødvendigvis en klassisk arbeidsoppgave for rollen — men det er en del av det å være med i et team som lager et digitalt produkt. Teamet må forstå hvor hver enkelt kommer fra og hva arbeidsoppgavene til hele teamet er.

samarbeid

Opplever du at folkene i teamet ditt har for mye fokus på sin egen rolle? Det finnes ikke noe enkel medisin, men her er noe som kan testes ut:

  • Være mer bevisst antagelsene vi har om hverandre: Snakk om forventninger til hverandre. Hvilken bakgrunn har du? Hvilket fag “kommer du” fra? Hva er din erfaring med å lage digitale produkter?

  • Hvem tar beslutninger? Hvilke beslutninger tar designer og hvilke tar produkteier?

  • Snakk om forventninger til hver enkelt: Hva opplever du at du blir målt på? Hvem har forventninger til deg utenfor teamet? Hva gjør du på jobben når du tenker “dette er en bra arbeidsdag”?

  • Test ut Team Canvas og spesielt delen om roller. En morsom variant er å ikke beskrive sin egen rolle og bidrag inn i teamet, men at de andre skal beskrive din rolle. Prøv å la folk lufte noen antagelser om hverandres bidrag inn i teamet.

Vårt tips: Hverdagen i et team fungerer best når vi tenker at jobben vår er alle de arbeidsoppgavene teamet har. At vi jobber SAMMEN.

Up next...

Loading…

Loading…