14-Dec

Design, Product development

Hvordan samarbeider vi? Del 1

Hva skal til for å få et godt samarbeid mellom produkteier og designer? Og et godt samarbeid i teamet?

2 min read

·

By Lene Valderhaug Bakke, Siri Olsen Corneliussen, Linn Harbo Dahle

·

December 14, 2022

Vi digger å jobbe tett med produkteiere! Det er essensielt for å få produktteamet til å fungere godt. Produkteier er ofte en supergod støttespiller for det brukersentrerte perspektivet. Men noen ganger fungerer samarbeidet mellom UX-designeren og produkteieren ikke like godt.

Hva påvirker dette samarbeidet? Når blir det bra og når blir det krise? Vi har samlet noen refleksjoner etter en diskusjon mellom flere UX-designere i Bekk.

Del 1 av 4

Gå for kontinuerlig kommunikasjon!

En helsesjekk for kommunikasjonen i teamet er å vurdere hvor ofte dere snakker sammen. Et tegn på usunn kommunikasjon er at én av teammedlemmene har flere møter med andre enn med teamet.

Rollene i et team er naturligvis i ulike møter, og da må vi ha som mål å kontinuerlig kommunisere til hverandre det en har hørt i de ulike møtene. Slik kan en skape en god felles oversikt og det styrker teamets evne til å ta gode valg.

En konsekvens av å ikke ha kontinuerlig dialog er at viktig informasjon ikke deles til riktig tid. Produkteier får gjerne forespørsler og informasjon fra mange forskjellige kilder. Dersom produkteier ikke får informasjon, oversikt og forståelse for hva som bør gjøres fra fagpersonene i teamet, står de med et begrenset beslutningsgrunnlag når de sier ja til å “slippe inn” oppgaver i backlogen. Vi har i flere situasjoner opplevd konflikter som kunne vært unngått ved å dele mer informasjon tidligere.

For eksempel kan utviklerne komme frem til at det er nødvendig å gjennomføre omfattende tekniske forbedringer. Dersom produkteier ikke forstår hva som bør gjøres, hvorfor det bør gjøres og når det bør gjøres, kan dette resultere i at produkteier har et helt annet syn på hva som bør prioriteres.

Eller at designer ikke deler innsikt løpende eller ikke tar med teamet på innsiktsarbeid. Da kan produkteier argumentere for å prioritere inn oppgaver basert på innspill og bestillinger fra andre aktører, mens designeren mener det ikke vil treffe brukerens behov. Har en først prioritert noe, så er det verre å ta det tilbake.

Det beste er om en ikke kommer i situasjonen der en av rollene har prioritert opp noe for hele teamet, uten at hele teamet er involvert.

Vår erfaring er at tett dialog i stor grad styrker oss som utviklingsteam! Med tett dialog mener vi at teamet snakker sammen hver dag, gjerne flere ganger daglig.

  • Hvilke rutiner har dere for tett og kontinuerlig dialog?

  • God standup for daglig kommunikasjon? Ukentlig prioriteringsmøte?

Vårt tips: Del informasjon løpende og kommuniser med teamet daglig.

Up next...

Loading…