Scroll to see more

23-Dec

Today's posts

8 min read – Open Source

All offentlig kode bør være åpen

All kode som eies og forvaltes av offentlige virksomheter bør være åpen, med noen veldig få unntak. GOV.UK har siden 2012 hatt coding in the open som standard, og man må argumentere hvis man ikke ønsker å åpne koden. Nå er det på høy tid at norsk offentlig sektor også tar steget!

4 min read – Elm, Functional

Mapping more than lists

Using the function map to change the elements of a list has become a common pattern in modern programming languages. It is often used in Elm and map is also used in Elm for the Maybe and Result types.

6 min read – React

React Context might not be the right solution for your app

Contexts in React are great. They provide an easy solution for shared component state, avoiding prop drilling and many other common patterns. All that while being built into React itself. What is not to like about that, and when should we reach for other solutions?

6 min read – Strategy

En sirkulær forretningsmodell - hvem har egentlig det?

I luke 16 skrev vi om seks ulike hovedkategorier av sirkulære forretningsmodeller. Men hvilke eksempler finnes egentlig? Hvilke selskaper er i dag med på å holde materialstrømmer lenger i verdikjeden gjennom de såkalte reverste syklene? La oss ta en titt!

1 min read – Design

Design System User journey canvas

A user journey canvas to map out your design system as a service, and to focus on some of the parts involved in making it truly valuable for your users.