22-Dec

Methodology

Hvordan spenne beina på et IT-prosjekt? (Del 3 av 3) - Abstraksjoner

Drypp er en lavterskel podcast fra Bekk.

12 min listen

·

By Håvard Hvassing, Jens Andreas Huseby, Dag Frode Solberg

·

December 22, 2021