Scroll to see more

20-Dec

Today's posts

14 min read – UX, Design

Hva bør en designer kunne?

Et første forsøk på å beskrive hva en ux'er bør kunne - inspirert av friskt foredrag av Fredrik Matheson på høstens Fryd. Er det virkelig sånn at vi ikke har noen klare beskrivelser av hva en ux'ers fagområde består av? Ja, det er det kanskje. Burde vi ha det? Vel, det har vel ofte virket tryggere om noen kunne pekt helt konkret på hva de forventer av oss som ux-designere. Ingen fasit, men noen første tanker (som absolutt må itereres videre på) - her er mine 6 ting en designer bør kunne.

6 min read – React

Subscription pattern with Compound components in React

Compound component is a react design pattern popular in UI libraries such as Chakra, Reach, Semantic and Material. It allows us to write a declarative and flexible API for complex components that implicitly share a state. Today we'll look at an introduction and a slightly more complex example of the patthern

15 min listen – Methodology

Hvordan spenne beina på et IT-prosjekt? (Del 1 av 3) - Hyppige endringer av kravspekken

Drypp er en lavterskel podcast fra Bekk.

3 min read – Development

Getting started with load testing through locust

Have you heard about load testing but never really got started? Maybe you’re deploying an app to Kubernetes and have to fill out “cpu and memory requirements” and don't know how to recreate user activity? Or you’ve implemented a new feature but you’re unsure how your API handles it? Load testing is here to save you! Here's a simple quick start guide to locust to get you started.

Video – Talks

Presentasjonshansken

Er du av typen som liker å gestikulere med henda mens du presenterer? Synes du det er forstyrrende å holde en dings i henda mens du presenterer? Da er presentasjonshansken for deg! Den passer som hånd i hanske og gir en sømløs opplevelse for deg som presenterer!