Scroll to see more

18-Dec

Today's posts

Video – Talks

Det store sangbokprosjektet

"Det store sangbokprosjektet" var et hobbyprosjekt jeg har jobbet med til og fra gjennom 10 år. I denne digitale presentasjonen av en fysisk utstilling blir du tatt med gjennom prosjektet.

7 min read – Personal Development

Selvutvikling på 1-2-3: 3) Hvordan jobbe med selvutvikling?

Du kjenner dine styrker og du har satt en ønsket retning for din personlige utvikling. Hvordan jobber du da med dette? Med meg selv som eksempel legger jeg frem noen generelle læringspunkter samt subjektive erfaringer.

Sign up for our newsletter

Get every day's articles delivered to your inbox.

Join in the holiday cheer and count down to Christmas with us!

I would like updates:
Your email will only be used for these advent calendar updates during the holiday season. They will never be sold or shared with third parties.