15-Dec

Strategy

Hvordan lykkes med smidig transformasjon?

Drypp er en lavterskel podcast fra Bekk.

15 min listen

·

By Simen Sæther Jørgensen, Moquan Chen, Marte Ingeborg Lund

·

December 15, 2021