13-Dec

Innovation

Hva gjør en inkubator for at innovasjon skal lykkes?

17 min listen

·

By Jens Andreas Huseby, Bjarne Tvete

·

December 13, 2020

Hvordan bidrar en inkubator til at nye selskaper lykkes? Har etablerte virksomheter som skal innovere behov for tilsvarende støtteapparat?

Jens Andreas Huseby prater med Bjarne Tvete, Partner og CEO i Aggrator - Inkubator Ås

Up next...

Loading…

Loading…

Loading…