12-Dec

Strategy

Hvorfor starter folk egentlig flyselskaper?

"If you want to be a millionaire, start with a billion dollars and launch a new airline"– Richard Branson

Fra Richard Branson, Bjørn Kjos til Erik Braathen – gründere og kapitalsterke investorer har gjennom tidene tatt den store utfordringen det er å etablere et flyselskap, til tross for at det er en bransje med lav lønnsomhet og høy risiko. Hvorfor starter folk egentlig flyselskaper?

5 min read

·

By Jonas Løvås

·

December 12, 2020

Ting du burde tenke på hvis du vurderer å starte et flyselskap

Flybransjen er en bransje som historisk har levert særdeles lav avkastning på totalkapitalen (ROIC) på rundt 6%, sammenlignet med et snitt på 15% for alle bransjer i USA. Den lave avkastningen kommer blant annet som følge av et marked med nesten perfekt konkurranse, der mange ulike flyselskaper tilbyr så godt som det samme produktet – de flyr de samme flyene, fra de samme flyplassene, i samme hastighet, med de samme sikkerhetsrutinene. Som følge av den harde konkurransen om å tilby det samme produktet, er det vanskelig å utkonkurrere konkurrentene uten å kutte kostnadene. De ulike flyselskapene står overfor de samme kostnadsdriverne, og etter å ha kuttet det som kuttes kan, blir nasjonalitet og lønnskostnadsnivå grunnlag for konkurransefortrinn – der for eksempel ungarske flyselskaper vinner markedsandeler og reduserer lønnsomheten for resten av bransjen. Flyselskaper er også ofte en nasjonal stolthet og viktig arbeidsgiver som innehar stor politisk betydning. Dette medfører at stater har subsidiert flyselskapene og ført til at mindre lønnsomme selskaper fortsetter å konkurrere, og dermed ødelegger lønnsomheten i hele bransjen.

Lav avkastning og lønnsomhet er ikke nødvendigvis et stort problem i seg selv, så lenge risikoen også er tilsvarende lav – noe den dessverre ikke er i flybransjen. Gjennom en rekke ulike sjokk de siste årene, som blant annet 11. september, askeskyen over Island og nå COVID-19, har etterspørselen etter flybilletter blitt kraftig negativt påvirket. Etterspørselen er også sterkt avhengig av den økonomiske utviklingen - fritidsreiser er for eksempel et luksusgode som raskt kuttes dersom man havner i økonomiske problemer. Videre er jobbreiser også en kostnad som kuttes tidlig dersom en bedrift får økonomiske problemer. På kostnadssiden er det også flere risikoelementer; flybensinprisene svinger kraftig i takt med oljeprisen, de ansatte går typisk i streik når det passer som dårligst, og flyene kan plutselig få problemer og settes på bakken over lengre perioder. Rammebetingelsene kan også brått endres; plutselig blir det innført en flyseteavgift, over natten kan en ny konkurrent komme inn på dine mest lønnsomme ruter, og plutselig er det flyforbud over Pakistan. Den siste tiden har også klimahensyn og konsepter som «flyskam» gjort sitt inntog, og mye kan følgelig tyde på at den tradisjonelle fossilflybransjen nærmer seg «peak demand».

Det krevende konkurransebildet og de mange risikoaspektene resulterer følgelig i en lav risikojustert avkastning, med en ROIC på kun 6% og betydelig risiko. I tillegg er bransjen kapitalintensiv, og det er krevende å finne investorer som er villige til å investere i slik risiko og en avkastning på kun 6%. Ved hjelp av gearing (gjeldsfinansiering) kan en oppnå en mer attraktiv egenkapitalavkastning (ROE), men med gjeld økes en allerede høy risiko ytterligere.

Så hvorfor starter du et flyselskap?

Det er flere grunner til at man velger å starte et flyselskap til tross for den lave bransjelønnsomheten. En god grunn kan være at du har en ny forretningsmodell og operasjonsmodell, der du kan oppnå en høyere lønnsomhet enn de eksisterende flyselskapene – for eksempel utviklingen av Norwegians lavkost-modell som fylte et stort kundebehov og hadde åpenbare konkurransefortrinn overfor forretningsmodellen til SAS på tidlig 2000-tallet. En annen grunn kan være oppnådde konkurransefortrinn gjennom eksempelvis kostnadsfordeler i landet flyselskapet etableres – som f.eks. WizzAir fra Ungarn, som opererer i et land med noen av de laveste kostnadsnivåene i hele Europa. En tredje grunn kan være at du ser en god inngang til markedet som for eksempel i disste tider der flyprisene er lave, flyselskapene er relativt lavt priset, det er mye tilgjengelig arbeidskraft, og at deler av markedet har tro på høyere lønnsomhet fremover. Sist, men ikke minst, kan du se at det er mulig å geare (gjeldsfinansiere) store deler av kapitalbehovet, og følgelig oppnå en betraktelig høyere egenkapitalavkastning.

At det er en bransje med relativt lav lønnsomhet, betyr ikke at det ikke finnes eller er mulig å starte enkeltselskaper med høy lønnsomhet. Ryanair og Allegiant Airlines oppnådde ROIC på henholdsvis 14% og 24% fra 2005-2015, som ligger betydelig over bransjesnittet på 6%. Fellesnevneren er at de er ultralavpris-flyselskaper med bransjeledende kostnadsnivåer.

Men livet handler ikke bare om å tjene penger, og det er mange som drives av mer meningsfylt motivasjon enn bare egenkapitalavkastning. Kanskje du syns det er utrolig spennende å starte et flyselskap i seg selv? Kanskje du har en lidenskap for flybransjen og hvordan den har knyttet verden sammen og skapt reiser, minner og opplevelser for store deler av verdens befolkning? Kanskje du trigges av denne særdeles utfordrende, kompetitive og internasjonale bransjen? Kanskje du finner glede i å skape et nytt tilbud som skaper verdi for konsumentene, samtidig som du skaper arbeidsplasser? Motivasjon og ambisjon har følgelig vært utgangspunktet for mange av verdens flyeventyr, og vil etter all sannsynlighet fortsatt bidra til starten av nye.

Å starte et flyselskap er ingen enkel oppgave, og man står overfor mange åpenbare utfordringer og hindringer. Men med mye lidenskap, et unikt verdiforslag, store kostnadsfordeler og en stor dose flaks kan man lykkes og bygge et imperium.

12-Dec