11-Dec

Strategy

Kan endringsmotstand være en ressurs?

1 min read

·

By Simen Sæther Jørgensen

·

December 11, 2020

Ved enhver endringsprosess vil man som initiativtaker ofte oppleve negative tanker, følelser og oppførsel mot endringsinitiativ fra enkeltpersoner eller ulike grupper i organisasjonen. Det oppstår med andre ord endringsmotstand som kompliserer, krever uforutsette ressurser og reduserer fremgangen.

Noen typiske årsaker til endringsmotstand er:

Ja, endringsmotstand er en ressurs

Endringsmotstand er en viktig ressurs for deg som initiativtaker fordi det gir deg svært nyttig innsikt om hvordan du bør gå frem videre med endringen og hvilke problemer som må løses. Snakk med endringsmotstanderne, bruk tid på å forstå deres perspektiv og analyser deg fram til den faktiske årsaken til motstanden. Det vil hjelpe deg med å gjøre treffende justeringene i løpet av endringsreisen og øke sannsynligheten for en vellykket prosess.

Kilder:\ Choosing strategies for change av John Kotter og Leonard A.Schlesinger. Harvard Business Review, 2008. https://hbr.org/2008/07/choosing-strategies-for-change

11-Dec