20-Dec

Innovation

Hva er forskjellen mellom design og designer?

Er det 1:1 mellom designer og design? Eller er design "motoren" mer enn det en designer utøver? Hvordan ser vi på design arbeidet opp mot evolusjon og hypotesetesting? Er design simulering?

Linda Halvorsen, Jens Andreas Huseby og Moquan Chen kaffeprater.

9 min listen

·

By Moquan Chen, Jens Andreas Huseby

·

December 20, 2019

Read more from 20-Dec

Up next...

Loading…

Loading…

Join in the holiday cheer and count down to Christmas with us!

I would like updates:
Your email will only be used for these advent calendar updates during the holiday season. They will never be sold or shared with third parties.