20-Dec

Innovation

Hva er forskjellen mellom design og designer?

Er det 1:1 mellom designer og design? Eller er design "motoren" mer enn det en designer utøver? Hvordan ser vi på design arbeidet opp mot evolusjon og hypotesetesting? Er design simulering?

Linda Halvorsen, Jens Andreas Huseby og Moquan Chen kaffeprater.

9 min listen

·

By Moquan Chen, Jens Andreas Huseby

·

December 20, 2019

Up next...

Loading…

Loading…