13-Dec

Innovation

En spøkelseshistorie fra fortiden. Var det verre før?

Fossefall. Kravspec. Use Case. Systemtest. Overleveringer. Hvordan var det å jobbe i den hverdagen?

13 min listen

·

By Valentina Sørlie, Moquan Chen, Reidar Sande

·

December 13, 2019

13-Dec