12-Dec

UX

Bygg bedre produkter ved hjelp av Nuggets!

Har du noen gang gjort noe bare fordi andre gjorde det? Trent mer og spist sunnere i januar? Eller kanskje til og med blitt værende i et forhold du visste burde vært slutt? Da er du ikke alene. Men hvorfor gjør vi egentlig disse tingene? Og hvordan kan vi bruke kunnskap om adferd i designprosessen? Roxy og Gerome i Coglode lager Nuggets for å hjelpe oss med dette.

5 min read

·

By Guro Johanson

·

December 12, 2019

Hva er Nuggets, og hva kan man bruke de til?

Nuggets er en “liten munnfull” adferdsforskning formulert som et prinsipp. Coglode ønsker å gjøre forskningen enkel for folk flest å forstå og benytte seg av. Derfor oppsummerer de den på praktiske kort som de kaller Nuggets.

Hver Nugget består av et navngitt adferdsprinsipp, med en beskrivelse av hva det går ut på. Kortet inneholder også en oppsummering av forskningen bak prinsippet, og hovedfunn som forklarer hvordan man anvender det. Navngivningen er viktig for at de skal være enkelt å snakke om, og henvise til. "Sosialt Bevis" (Social Proof) er et eksempel på en slik Nugget. Det handler om at vi kopierer andres oppførsel, spesielt i ukjente situasjoner. Dette prinsippet har blant annet TripAdvisor benyttet seg av, og lyktes godt med.

Nuggetsene er laget for å gjøre det enklere å ta beslutninger, bli inspirert, og få frem gode idéer raskt. Det som skiller dette fra andre kreative verktøy er at det bygger på vitenskap, og kan tilføre ny kunnskap som hjelper teamet å ta gode valg. For å ta de i bruk i designprosessen begynner du med problemstillingen som skal løses. Deretter velger du ut noen Nuggets du kan bruke for å komme på nye idéer og konsepter. Det er viktig å teste idéene du lager for å se om du får den effekten du ønsker. Den beste måten å teste om en løsning fungerer er å kjøre en eller flere A/B tester.

Hvordan nudge flere til å gi tips til Foodora-syklistene?

I høst kjørte faggruppene “Anvendt Psykologi og Nevrovitenskap” og “Kreativ Problemløsning” i Bekk en felles workshop der målet var å bli kjent med startpakken (Box One) vi har kjøpt. På den tiden var det mye snakk om Foodora, og lønningene til sykkelbudene deres. Derfor tenkte vi at det kunne være gøy å kjøre en workshop hvor vi var på syklistenes side, og lekte oss litt med problemstillingen:

"“Hvordan få flere folk til å gi tips/mer tips til Foodora-syklistene når de bestiller mat fra Foodora?”"

Agendaen for workshopen var ganske enkel:

  • Vi delte oss opp i grupper. For å kickstarte workshopen kjørte vi oppvarmingsøvelsen “Zombie cats" som Therese skrev om 8. desember.
  • Etter oppvarmingen fikk alle på gruppa velge seg en Nugget å bli kjent med, som de så forklarte til resten av gruppa.
  • Vi fortsatte workshopen med individuell brainstorm på Post Its, der vi brukte Nuggetsene som trigger og inspirasjon.
  • Etterpå presenterte vi idéene til hverandre, og bearbeidet de videre i gruppen. Hver gruppe måtte velge to idéer de hadde tro på, tegne de på A3 ark, og henge de opp på veggen.
  • For å simulere en test av løsningene, kjørte vi avstemning. Alle fikk tre stemmer hver, som skulle brukes på den løsningen vi tenkte ville ha mest innflytelse på oss. Valget var selvsagt hemmelig, slik at vi ikke skulle påvirke hverandre.

Vi kom på mange forskjellige, og kanskje litt uventede idéer til hvordan vi kan få brukerne av Foodora til å gi sykkelbudene mer tips. En av idéene var inspirert av Nuggeten “Gjensidighet” (Reciprocity): Når noen er snille med oss, ønsker vi å være snill tilbake. For å øke sannsynligheten for at sykkelbudet skulle få tips, tenkte vi å få kundene til å føle at budet var snille med de. En måte å trigge det på var å legge frem hvor kaldt og guffent vær syklisten måtte ut i for å levere maten.

To av idéene fra workshopen

En annen idé kombinerte Nuggetsene “Overraskelse” (Surprise) og “Belønning” (Reward). Vi mennesker responderer bra på positive overraskelser, og endrer oppførsel når vi får gaver som forsterker handlinger vi gjør. Med de prinsippene som inspirasjon kom vi på idéen om å gi de brukerne som gav tips en overraskelse. Overraskelsen besto av en hyggelig melding, og beskjed om at de ville få en gratis dessert som takk ved neste bestilling.

Vinneridéen fra workshopen

Konseptet som vant avstemningen bygget på Nuggeten “Status”: Vi ser stadig etter måter å forbedre hvordan andre ser oss. Konseptet gikk ut på at kundene fikk maten levert i ulike poser avhengig av hvor mye tips de hadde gitt. Hadde de droppet tips fikk de rød pose, og hadde de gitt bra tips så fikk de grønn. Etter hvert som folk ble kjent med dette, ville de som hadde grønn pose bli sett i et bedre lys enn de som hadde rød.

Så.. hvordan synes vi det var å jobbe med Nuggets?

En del av løsningene vi kom opp med kan vel sies å være noe kontroversielle. Men målet med workshopen var å teste ut hvordan vi kunne bruke Nuggets i workshop, og ikke løsningene i seg selv. Så derfor spurte jeg noen av deltakerne hvordan de synes det var:

"“Det var fint å bruke Nuggetsene i idégenereringa for å tvinge hjernen til å tenke annleis, og få andre koblingar. Blei skikkeleg gira av å bruke verktøyet i gruppa, me kom fram til så mange bra idear!” – Åshild Aaen Torpe, Interaksjonsdesigner“Jeg synes adferdsnuggets var veldig interessant fordi jeg kom ut av mine vante tankemønstre, og kom på helt nye og spennende ideer. 10/10. Would recommend.” – Alexander Slåfjell, Utvikler“Jeg syntes det var superinteressant 😀 Et snedig verktøy for å komme opp med ideer på kort tid – noe folk fant i fleng 👍 – Erik Mathisen, Tekstforfatter"

For å oppsummere;

Nuggets er ypperlig for å komme frem til kreative løsninger. De kan hjelpe deg når du skal gjøre endringer i en tekst, så vel som når du skal utforme idéer og konsepter. De er like nyttig når du er alene som sammen med andre. Ønsker du å lære mer om og teste ut Nuggets, ligger mange av de beskrevet på Coglode sine nettsider, eller du kan bestille startpakken her.

__

Illustrasjonene og bildene av Nuggets er hentet fraCoglode.com