24-Dec

Teamwork

Premortem - eller hvorfor kommer prosjektet vårt til å feile?

Postmortem er et nyttig verktøy for å finne ut hvorfor noe feilet. Det er sunt og bra at vi kan lære av feilene våre så de ikke gjentar seg. Men hva om noen fortalte deg på forhånd at prosjektet ditt kom til å feile, hadde du klart å finne ut av hvorfor?

2 min read

·

By Aksel Wester

·

December 24, 2023

En premortem tar sikte på å gjøre akkurat det: I starten av et prosjekt samler teamet seg til en øvelse der man ser for seg at man er f.eks. 1 år frem i tid, og prosjektet man jobber med har feilet spektakulært. Teamets oppgave er da å finne grunner til hvorfor prosjektet feilet.

Man gjør dette ved å individuelt skrive lapper om alt man kan se for seg at kan gå galt med prosjektet. Så leser alle lappene sine, og man kan diskutere enten hver lapp eller noen utvalgte lapper.

Det at man skal late som at man er i en fremtid der prosjektet har feilet kan kanskje virke litt unødvendig. Men det kan gjøre noe med hvor villige teammedlemmene er til å lete etter feil, når man starter med premisset om at feilen allerede har skjedd, og man bare skal finne den.

For noen kan det også føles tryggere å være "negativ" i en situasjon hvor det å lete etter feil en felles oppgave for hele teamet. I starten av et prosjekt, når alle er gira og entusiastiske, kan det være spesielt vanskelig å fokusere på problemer. Man vil kanskje ikke oppleves som vanskelig, eller som at man ikke er motivert for å få prosjektet til å fungere. En premortem kan gjøre det lettere å ta opp utfordringer som man kanskje allerede har tenkt på, men som man ikke har hatt lyst til å ta opp før.

Så, hadde du klart å forutsi hvorfor prosjektet ditt vil feile? Kjør en premortem og se da vel!