24-Dec

Hvorfor du bør være opptatt av påvirkning

3 min read

·

By Nicolai August Hagen

·

December 24, 2023

Påvirkning i praksis

Påvirkning er noe vi alle utøver i jobbhverdagen vår. Dette er ikke noe vi nødvendigvis forholder oss bevisst til. Gjennom denne artikkelen vil jeg oppfordre deg til gjøre nettopp gjøre det - forholde deg bevisst til det.

Hva er så påvirkning? Jo, med påvirkning i denne forstand mener jeg å endre retning, meninger eller tanker hos en mottaker, som de nødvendigvis ikke ville gjort uten din innflytelse. Påvirkning handler rett og slett om å få gjennomslag for saker og ting.

Jeg tenker da på positiv påvirkning, en påvirkning hvor vi får med oss folk på tankene og idéene våre, og som samtidig skaper en endring med positivt fortegn. For å kunne få med oss folk på endring trenger vi en real dose med tillit. Tillitsbygging tar tid. Påvirkning kan være så mangt, noen eksempler:

- Sørge for at riktig kode-rammeverk og teknologi velges for riktig applikasjon.
- Overbevise forretningssiden om at kontinuerlige leveranser drastisk vil redusere risiko i IT-prosjektet du jobber på.

Hvorfor påvirke - for deg selv

Først og fremst er det høyst givende for oss mennesker å kjenne at vi er med på å påvirke vår egen hverdag, enten det er på jobb eller på hjemmebane. Det gir oss mestring, velvære og en god mestringsfølelse. Vi har fått til noe! Det er også givende over tid å skape gode relasjoner med andre mennesker.

Hvorfor påvirke - motivasjon for teamet

Oss mennesker utøver nesten alltid påvirkning i kraft av grupper vi er en del av. Eksempelvis i teamene våre. Dette er veldig effektivt, nettopp fordi personene i et team er ulike, og vil påvirke på ulike måter. Noen påvirker mest gjennom sin faglig tyngde og throughput, andre påvirker gjennom å argumentere for ledere, andre gjennom å holde demo og presentere resultatene. Det er totalen som blir teamets påvirkning!

Det å ta en runde i teamet, hver uke, måned, kvartal eller år - og se tilbake på alt man har fått til å endre på, kan være en givende seanse, og kan skape stor motivasjon og mestringsglede! Min erfaring er at når man gjør dette, finner man ofte at man har vært en god bidragsyter i å endre tunggrodde prosesser og forbedret samarbeid mellom mennesker, og at man synliggjør at ting går fremover, og endringen går i riktig retning!

Hvorfor påvirke - lønnsomt for organisasjonen du jobber i

Det å ha folk som er bevisste på hvordan man kan skape positive endringer i en organisasjon, og som over tid klarer å få gjennomslag for slike tanker og idéer - de kan også gi en stor økonomisk oppside for din organisasjon. I kroner og øre er det rett å høyst lønnsomt å ha klare og tydelige stemmer som gøtser, og som setter tydelig retning for hvordan digitalisering og produktutvikling burde foregå.

Helt til slutt; noen konkrete tips

Skal du sikre gjennomslag for saker du mener vil skape positiv endring i din organisasjon eller ditt team, husk; påvirkning er å utøve innflytelse gjennom tillit. Tillit tar tid.

- Bli godt kjent med folka du jobber med. Også produktlederne, prosjektlederne og utviklere og designere i andre team.

- Gå foran, og vær et godt forbilde, så du og ditt team blir enkle å følge etter!

- Synliggjør det du og teamet ditt gjør.

- Vår åpen om din intensjon, og hvorfor du ønsker den endringen du gjør.

- Del fra hva dere har arbeidet med, og produktet dere lager

- Når folk sier “det burde vi virkelig gjort”, svar tilbake “Jeg tar den”, og vær med å forme løsning.

God påvirkning!