19-Dec

Designdrypp

Designdrypp med: Kristin Håberg

Designdrypp er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk forteller om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips!

4 min read

·

By Kristin Håberg

·

December 19, 2023

Hvem er jeg?

Navn: Kristin Håberg

Alder: 26 år

Fra: Asker

Studerte Industriell Design på NTNU i Trondheim

Jobbet som designer i 1,5 år


Det var egentlig litt tilfeldig at jeg ble interaksjonsdesigner. Jeg kommer fra en realfagsfamilie, med leger og ingeniører. For meg var tannlege og veterinær de to tingene jeg tenkte jeg skulle bli. Selv om disse yrkene høres ganske annerledes ut enn interaksjonsdesign, så tror jeg at det til slutt handler om det samme. Det som interesserte meg ved både tannlege og veterinær var at man måtte bryne seg på komplekse problemer for å komme frem til riktig løsning for å hjelpe andre. Og det er jo det jeg liker best ved rollen min som interaksjonsdesiger. At jeg må dykke ned i problemer for å løse noe som har en verdi for andre enn meg selv.
Hva gjør jeg?

Du har kanskje fått med deg at Viken skal splittes opp igjen i år? Det skal Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark, og Ålesund kommune også. Disse endringene skjer ikke av seg selv, og teamet mitt jobber med nettopp dette; å dele fylker og kommuner i Norge. Det er skikkelig motiverende å jobbe med noe som er så viktig!

Vi jobber med å lage den tekniske løsningen som brukes for å gjennomføre årets (og fremtidens) fylkes- og kommuneendringer. Når det skjer fylkes- og kommuneendringer er det nødvendig å gjøre mange millioner endringer på eiendomsdata. Teamet mitt har da jobbet med å utvikle den tekniske løsningen for å faktisk endre dataen, men vi har også jobbet med å lage et verktøy som fagpersoner skal bruke for å sikre at disse endringene blir riktig. Samtidig har vi også ansvar for å tilby data til de mange eksterne som trenger å forberede egne systemer for endringene.

I teamet mitt innebærer rollen som designer mye. Jeg har måttet bruke designmetodikk og verktøy på en annen måte enn jeg kanskje trodde da jeg begynte. Teamet mitt jobber med et veldig komplekst domene. Det krever mye, kontinuerlig, innsiktsarbeid, både for å forstå hva det er vi egentlig skal lage, og hvordan vi burde lage det. Vi må ta hensyn til at vi berører flere ulike brukergrupper. Den ene gruppen av brukere er fagpersoner som trenger et forståelig og brukervennlig ekspert-verktøy for å sikre at kommuner og fylker endres på riktig måte. Den andre gruppen er brukerne av dataen vi leverer. En stor del av arbeidet er å prioritere behovene hos de ulike- samtidig som vi utvikler en helt ny teknisk løsning som skal levere til en satt frist. Det krever en god prosess og samarbeid med alle involverte. Dagene mine går mye i workshops, fasilitering av møter, fasilitere prosess i teamet, sette gode mål, samle innsikt fra fagpersoner, og kartlegging av behov hos mange ulike eksterne.Hvilket tips ville jeg gitt meg selv i starten av oppdraget/karrieren?

Alltid still spørsmål- og gjerne vær den som stiller de “dumme spørsmålene". Domenet jeg jobber i er utrolig komplekst og sammensatt, og mange ulike personer med ulike perspektiver og behov er involvert i prosessen. Det betyr mange møter og samtaler for å finne ut hva som må gjøres for å løse problemet. I disse møtene har jeg lært at det alltid lønner seg å stille de “dumme spørsmålene”. Det er ikke forventet å kunne alt- og selv om jeg har sittet hos Kartverket i over et år er det fortsatt utrolig mye jeg ikke kan. Still heller det samme spørsmålet én gang for mye, ofte er det faktisk flere enn meg som lurer på det samme.Hva eller hvem inspirerer deg?

Jeg blir skikkelig inspirert av folk som klarer å ikke bare forstå komplekse problemer selv, men også gjøre dem forståelige for alle rundt seg. Jeg jobber med mange folk som er skikkelig gode på dette, og det synes jeg er veldig inspirerende- og jeg prøver å lære så mye som mulig av dem!