12-Dec

Hobby

Hobbyprosjekt: Teknisk ordbok for ikke-teknologer

Pull request, backlog, Kotlin og Kafka...

Hva betyr ordene, og hvorfor har utviklere så vanskelig med å snakke så alle forstår? Hobbyprosjektet Teknisk ordbok prøver å gjøre hverdagen litt lettere for ikke-teknologene i teamet ditt.

3 min read

·

By Sindre Moldeklev

·

December 12, 2023

Hva er Teknisk ordbok?

Teknisk ordbok er en liten nettside som har som mål å gjøre hverdagen litt enklere for ikke-teknologer. Mange team i dag er kryssfunksjonelle, det vil si at man har utviklere, jurister, produktledere, teamledere og designere i samme team. Alle disse rollene skal jobbe godt sammen og til det må man kommunisere med et språk som alle forstår.

Uheldigvis kommer man ikke alltid unna å bruke tekniske begreper når man skal forklare en problemstilling, spesielt hvis flertallet av et møte består av utviklere. Teknisk ordbok er derfor et forsøk på å forklare en del av disse tekniske begrepene utviklere bruker på en enkel måte.

Motivasjon og inspirasjon

Motivasjon og inspirasjon til løsningen kom når min kone gikk fra en lederstilling i en del av bedriften og over i en produktlederrolle som plutselig skulle jobbe i et team med utviklere.

Hun fortalte ofte at hun var helt utslitt av lange møter der utviklerne snakket over hodet på henne. Hun sendte meg ofte spørsmål som hva betyr event-drevet arkitektur eller hva er webhooks?

Siden problemløsing er en stor del av min jobb som utvikler tenkte jeg at det måtte være en måte å samle alle disse ordene. Jeg har selv erfart ikke-teknologer i møter som nikker som om de forstår alt som blir sagt, bare for å si etter møte at det ikke var alt de forsto.

Tech-stack

Nettsiden er skrevet i Typescript og med rammeverket Remix. Intensjonen har vært å holde kompleksiteten på et minimum, så her finnes ingen database, bare en hardkodet typescript-fil med et Javascript-objekt som holder på alle ordene og beskrivelsene som er lagt inn. Styling gjøres via Tailwind.

Innholdet er i stor grad "skrevet" av ChatGPT 3.5. Jeg har gitt ChatGPT et prompt og matet ChatGPT med tekniske ord. ChatGPT har så returnert en ikke-teknisk forklaring på ordet som jeg så har lagt inn i det hardkodete objektet.

Status

Status på løsningen er at det finnes mange ord der som forhåpentligvis har enkle forklaringer. I tillegg finnes det noen scenarioer som er forklart på en ikke-teknisk måte. For eksempel, hvordan integrere mot andre tjenester, hva er testdrevet utvikling?, og andre spørsmål.

Jeg legger inn nye ord i løsningen etter hvert som jeg selv hører tekniske ord vi bruker i møter. I tillegg har jeg en liste med ting som hadde vært kult å implementere på sikt.

Skjermbilde av ordet API fra løsningen Teknisk ordbok

Oppsummert

Vi som teknologer har et særlig ansvar når vi snakker i møter. Vi bør etterstrebe å gjøre oss forstått på en måte så alle i møtet forstår oss, men vi kommer ikke alltid unna å bruke tekniske ord og uttrykk. Hobbyprosjektet mitt, Teknisk ordbok har som mål å ta ned barrieren mellom teknologer og ikke-teknologer.

Så om du kjenner noen som kunne hatt nytte av å lære seg noen nye ord, så er det bare å like og dele som ungdommen sier!