Scroll to see more

6-Dec

Today's posts

3 min read – UX, Design

Hvordan gi designstudenter praktisk erfaring

Se for deg at du er en student som leter etter sommerjobb og ser at alle stedene du ønsker å søke krever portfolio. Du har et par prosjekter gjennom studiet basert på en teoretisk problemstilling, og har kanskje laget et par skisser i Figma. Kan vi som bransje hjelpe disse studentene slik at de får mer relevante prosjekter på sin portfolio?

2 min read – Design

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk snakker om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips.

4 min read – App Development

Serverless Online Multiplayer with Firebase

Do you want to make an online multiplayer game, but don't want to struggle with making a server? Firebase might be your solution!

3 min read – Everyday hacks

Let Alfred accelerate your actions!

Say you want to open a project in VS Code, or in IntelliJ IDEA, or maybe you want to navigate to one of several projects in Google Cloud. If you are currently spending more than five seconds to find what you are looking for, this blog post is for you.

5 min read – Strategy

KPI + OKR = Sant?

OKR har vært i vinden lenge, og stadig flere opplever usikkerhet og utfordringer med OKR i samspill med organisasjonens opprinnelige KPIer. Er det mulig å kombinere de ulike målstyringsverktøyene på en effektiv måte, eller bør man holde seg til en av dem?