10-Dec

Development

Brannfakkel - 5 korte om PHP, Trackpad, Sikkerhet, Bestillinger, SPA vs. BFF (Del 4 av 6)

Drypp er en lavterskel podcast fra Bekk.

En liten gjeng samlet inn heftige påstander og inviterte til Drypp-innspillingskveld på Trondheimskontoret - med julebrus, godis og god stemning. Resultatet ble seks episoder med brannfakler. God lytt.

12 min listen

·

By Dag Frode Solberg, Ingrid Hjulstad, Sigbjørn Lund Olsen, Andreas Mosti, Håvard Tollefsen

·

December 10, 2021