1-Dec

UX

Hva er nudging? (Del 1 av 3)

Drypp er en lavterskel podcast fra Bekk. I denne episoden snakker vi om nudging.

12 min listen

·

By Jens Andreas Huseby, Sonja Sarah Porter, Moquan Chen, Sergio Haisch

·

December 1, 2021