Scroll to see more

4-Dec

Today's posts

5 min read – Personal Development

Selvutvikling på 1-2-3: 1) Hva er du god til og hvordan kan du finne ut av det?

Hva er du god til? Hvordan kan du finne ut av det? I denne artikkelen bruker jeg meg selv som eksempel, og viser verktøyene kjernekvadranten og Joharis vindu for å detaljere en fremgangsmåte for å finne styrker.

8 min read – Vue

The View of Vue

An introduction to Vue 3 from a React developer.