24-Dec

Innovation

20 år uten å endre forretningsmodellen - hvordan har Bekk overlevd?

16 min listen

·

By Pia Solheim, Moquan Chen, Jens Andreas Huseby, Olav Folkestad, Harald Krogh, Anders Christensen

·

December 24, 2020

Gjennom 20 år med store endringer har Bekk tilsynelatende forandret seg ganske lite. Hvordan har vi klart å fornye Bekk gjennom alle endringene?\ \ Vi tok en prat med Olav Folkestad, Harald Krogh og Anders Christensen.

God jul!

Read more from 24-Dec

Up next...

Loading…

Loading…

Join in the holiday cheer and count down to Christmas with us!

I would like updates:
Your email will only be used for these advent calendar updates during the holiday season. They will never be sold or shared with third parties.